Evaluatie Beverse feesten Afdrukken
woensdag 21 september 2011

Dit jaar werden de Beverse feesten ingekort tot 5 dagen. In persberichten toonde het gemeentebestuur zich tevreden over de feesten, de organisator van de muziekoptredens was minder tevreden.  Door de feesten in te korten onder het motto “korter maar krachtiger” had men de opportuniteit de feesten een nieuwe dynamiek te geven. Toch blijkt uit de mening van heel wat bezoekers dat de feesten dit jaar weinig dynamisch overkwamen.

Een evaluatie dringt zich dan ook op. Aan de agenda van de gemeenteraad van volgende week dinsdagavond heb ik namens de N-VA-fractie een interpellatie (punt 39 van de agenda) toegevoegd waarin we er bij het college op aandringen om spoedig een ernstige evaluatie te maken en aan de gemeenteraad voor te leggen.


Communicatie

De communicatie voorafgaand aan de voorbije feesten was bijzonder chaotisch. Slechts enkele weken voor de aanvang communiceerde men over de weinig consequente beslissing mbt het al of niet mogen plaatsen van jeneverkramen. Nochtans had men onmiddellijk na de vorige editie deze problematiek met de verenigingen en de horeca moeten bespreken.

De reclame voor de feesten werd opnieuw versnipperend gevoerd. Het straatfestival is onmiskenbaar het succesverhaal van de feesten en dit voor het zoveelste jaar op rij; nochtans blijkt dat niet uit de verschillende reclamefolders voor de feesten. In sommige reclamefolders werden het straatfestival en de activiteiten van het verenigingsleven stiefmoederlijk behandeld.

 

Terug naar de essentie

In voorwoorden e.d. lezen we vaak dat de Beverse feesten volks en Bevers moeten blijven. Het is spijtig te moeten vaststellen dat de activiteiten van het verenigingsleven te weinig opvallen in het programma. De oorsprong en kern van de Beverse feesten liggen in het verenigingsleven. Zij hebben dit evenement uitgebouwd tot een vaste waarde, waar de mensen naar uitkeken en spontaan aan deelnamen. Het is belangrijk dit essentiële onderdeel terug op de voorgrond te zetten.

 

Ook al werden de feesten ingekort, de lange periode dat de Beverse markt werd ingenomen zorgt terecht voor kritiek bij marktkramers en handelaars. Op andere plaatsen slaagt men er wel in om tenten in een korte periode op te bouwen en daags na het festival af te breken.


Blikvanger straatfestival

Het zou anders kunnen door van het straatfestival de blikvanger van de Beverse feesten te maken. Misschien is het ook verstandig iets minder optredens te programmeren maar meer aandacht te geven aan artiesten die nog geen abonnement op de Beverse feesten hebben. Waarom bijvoorbeeld het jeugdcentrum/jeugdraad niet betrekken in de keuze van een aantal groepen die jongeren aanspreken en ook het fuifgebeuren in samenspraak met hen te plannen?

De tenten zowel op de Markt als het Gravenplein zorgen voor een te afgesloten karakter.  Het gratis karakter van de feesten is verdwenen. Ook de plastaks blijft voor kritiek zorgen. Waarom wordt het voorstel om op de markt slechts één podium en een deels open tent te plaatsen niet onderzocht? Dit zal ervoor zorgen dat het feestgebeuren de ganse markt aanspreekt, een gezellige ruimte van terrassen en kraampjes waar men een open zicht heeft op één podium. Ook de mening van de verschillende horecazaken hierover is belangrijk.

De voorbereiding van de feesten van 2012 vangt aan met de evaluatie van de editie van 2011. Het zou een goede zaak zijn de globale evaluatie door de gemeente (schepen en de diensten) te laten gebeuren en via commissiewerk aan de gemeenteraad voor te leggen. Aan de hand van de oplijsting van de sterke en zwakke punten van dit jaar kan men de juiste beslissingen nemen voor de editie van 2012.

 

Bruno Stevenheydens

N-VA gemeenteraadslid

 
< Vorige   Volgende >