Thuis - Weblog
Vandalisme Doel - Gemeentebestuur talmt met uitvoeren beloofde maatregelen Afdrukken
dinsdag 03 april 2012

ImageAfgelopen weekend werd er opnieuw ingebroken en schade toegebracht aan een leegstaand pand in Doel. Nochtans zijn de meeste van de vandalenstreken te vermijden indien de beloofde maatregelen worden uitgevoerd.

Op de gemeenteraad van 28 februari werd nochtans meegedeeld dat de beloofde maatregelen (slagboom en waarschuwingsborden) reeds beslist waren en enkel nog uitgevoerd moesten worden. Uit de collegebesluiten blijkt echter dat er over het plaatsen van slagbomen aan de inkom van Doel nog NIETS beslist is. Wel heeft het college op haar vergadering van 12 maart beslist om twee waarschuwingsborden in Doel te plaatsen voor de som van 1 200 euro.  Wanneer deze geplaatst zullen worden blijft een vraag.

Putten worden meestal pas gedempt nadat het kalf verdronken is. Wat Doel aangaat kan de vraag gesteld worden hoeveel vandalisme er nog moet gebeuren voordat het gemeentebestuur snel en gepast reageert.  We worden momenteel geconfronteerd met de "ondraaglijke traagheid van het gemeentelijke optreden". Veel beter nog dat de beloofde slagboom zou de installatie van een slimme camera of gewone camera’s zijn. Steeds wordt er op dit voorstel naast de kwestie gereageerd. Feit is dat camera’s al heel wat vandalenstreken hadden kunnen ophelderen.

Beveren is een gemeente gezegend met de uitbouw van een goed veiligheidskorps en we erkennen de inspanningen van zowel ons politiekorps als een externe firma. Het ontbreekt echter aan politieke wil om snel en met de inzet van de juiste middelen de zaken aan te pakken.

Naar aanleiding van de feiten van het afgelopen weekend herinner ik het gemeentebestuur aan de snelle uitvoering van de beloofde maatregelen.

Bruno Stevenheydens

N-VA gemeenteraadslid

 
< Vorige   Volgende >