Thuis - Weblog
Oproep tot eensgezinde Wase strategie tegen GRUP Havenuitbreiding Afdrukken
zondag 29 april 2012

ImageIn Beveren is men nog steeds niet bekomen van de voorlopige vaststelling afgelopen vrijdag van het GRUP ‘Havenuitbreiding’. Vanuit het Waasland was er geen enkele milde reactie te horen, integendeel enkel ongeloof, verbijstering en bittere teleurstelling. Onder het mom van een controversieel havenuitbreidingsplan wordt een gigantisch gebied van meer dan 1500 ha afgebakend. In totaal gaat het om meer dan 400 woningen en landbouwbedrijven. Voor de gehuchten Rapenburg en Ouden Doel (waarvan in het verleden gesteld werd dat ze konden blijven) wordt een onteigeningsplan voorzien om plaats te maken voor natuurontwikkeling waarvoor alternatieven mogelijk zijn. Voor Doel-centrum is in het GRUP eveneens een onteigeningsplan voorzien, hoewel de noodzaak tot onteigening ontbreekt. Voor de zogenaamde Saeftinghezone buiten Doelcentrum zijn er (nog) geen onteigeningsplannen voorzien, evenmin voor het gehucht Saftinge wat onmiddellijk de tegenstrijdigheid met het voorbarige onteigeningsplan voor Doel-centrum aantoont.

De ganse uitbreiding wordt voorzien in het noorden van de gemeente Beveren. De gemeenteraadsleden dienen snel en gedetailleerd geïnformeerd te worden. De gemeente Beveren kan het voortouw nemen om in overleg met de Wase Intercommunale ‘Interwaas’ (betrokken in het beleid van de Waaslandhaven en belangrijke aandeelhouder van de Maatschappij LSO), de verschillende bewonersgroepen en actiecomités een eensgezinde strategie te ontwikkelen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de verzuchtingen van de bewoners van de gehuchten, de landbouwers en de bewonersgroep in Doel-centrum.

De voorlopige vaststelling van dit GRUP dient om een Saeftinghedok mogelijk te maken. De meeste andere elementen van het GRUP had men immers met minder gevoelige ingrepen kunnen verwezenlijken. Gezien de onderbenutting en de minimale tewerkstelling aan het Deurganckdok (slechts 15% in gebruik) dient er vanuit het Waasland een visie ontwikkeld te worden die wel op maatschappelijk draagvlak kan rekenen.

Het havenbedrijf Antwerpen denkt echter uitsluitend aan een verdere uitbouw van Antwerpen als containerhaven. De zone welke momenteel bekend staat als het Saeftinghegebied is de laatst mogelijke uitbreidingszone voor de haven van Antwerpen. Wordt dit een sluitstuk dat gekenmerkt zal worden met minimale tewerkstelling en maximale verspilling van ruimte of zal men een verstandige visie ontwikkelen om het havenbeleid terug naar de essentie te brengen nl. de bundeling van tewerkstelling en innovatie? Feit is dat de fixatie op de containercompetitie tussen een aantal West-Europese havens er het Havenbedrijf Antwerpen toe aanzet de laatste havenuitbreidingsgronden inefficiënt te gebruiken.

Een aanzet tot gezonde visie vanuit het Waasland

zuinig ruimtegebruik met maximale tewerkstelling,

beheersbare gevolgen voor de mobiliteit,

tewerkstelling met belangrijke toegevoegde waarde die meer is dan louter op- en overslag,

vermijden van onnodige natuurcompensaties,

maximale veiligheid voor omwonenden en tegenover de kerncentrale van Doel, (in 1998 diende de directie van de kerncentrale al een bezwaarschrift in tegen het Deurganckdok omwille van het veiligheidsprincipe!), het respecteren van een veiligheidsafstand maakt ook het behoud van Doel als havendorp mogelijk;

respect voor erfgoed, landbouw en wonen.

Bruno Stevenheydens

Gemeenteraadslid N-VA Beveren

 
< Vorige   Volgende >