Thuis - Weblog
Klacht bij gouverneur wegens niet beantwoorden schriftelijke vragen Afdrukken
woensdag 30 mei 2012

College respecteert al meer dan 4 maanden reglement van orde van gemeenteraad niet

Als gemeenteraadslid maak ik gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Beveren omschrijft in artikel 11 het recht van de gemeenteraadsleden tot het stellen van schriftelijke vragen. Dit recht wordt ook duidelijk omschreven in het gemeentedecreet. Ik maak hiervan gebruik om meer uitleg over bepaalde collegebeslissingen te verkrijgen, om verkeerssituaties/ kleine dossiers aan te kaarten of de nodige achtergrondinformatie op te vragen die van belang is bij de voorbereiding van bepaalde dossiers.

Ik stel vast dat alle schriftelijke vragen die ik sinds 6 januari van dit jaar aan het college schriftelijk stelde onbeantwoord werden gelaten. De termijn van 30 dagen (artikel 11 huishoudelijk reglement van orde) waarbinnen schriftelijke dagen dienen beantwoord te worden, werd telkens ruim overschreden. Sommige vragen zijn reeds meer dan 4 maanden oud. Dit is ongezien in de 17 jaar dat ik gemeenteraadslid ben. Ik stel vast dat er de voorbije maanden wel tijd was voor vrij nietszeggende informatieavonden, maar dat de informatie naar de raadsleden vrij nihil is.

Aangezien al mijn schriftelijke vragen sinds 6 januari onbeantwoord worden gelaten vermoed ik een bewust opzet. Evenmin heb ik enige verontschuldiging mogen ontvangen. De vragen zijn van die aard dat zij binnen de termijn van 30 dagen kunnen beantwoord worden.

Het verkrijgen van antwoord op schriftelijke vragen is van belang om mijn mandaat als gemeenteraadslid te kunnen uitoefenen. Ik heb deze ochtend bij Oost-Vlaams provinciegouverneur André Denys klacht ingediend en hem gevraagd het college van de gemeente Beveren op de vingers te tikken en aan te manen mijn schriftelijke vragen te beantwoorden volgens de wettelijke bepalingen.

Bruno Stevenheydens

N-VA gemeenteraadslid

 

Ter informatie de omschrijving van de 22 schriftelijke vragen die ik sinds 6 januari stelde en waarop het antwoord uitbleef:

6 januari

Middenstandsbelasting

Brits monument

Dodehoekcamera’s

Leveren koffie

 

17 januari

Ciamberlanidreef

Gaverlandwegel

 

14 februari

Elektriciteitskast Doel

Moerbeienlaan Melsele

Wegel Puiput

Bloemenmanden

 

15 februari

Pasfoto’s

 

29 februari

 Aankomst Ronde van België

 

2 maart

Standpunt Maatschappij LSO mbt gehuchten

 

5 maart

Aanleg fietspad Snoeckstraat

 

28 maart

Dr. Gerard De Paep-straat

Investeringen/leningslast Waasland – Beveren

 

3 april  

Veiligheidsmaatregelen Doel

 

6 april

Overzichtlijst recepties

 

16 april

Inkomsten Maatschappij LSO

Inkomsten aanvullende belasting onroerende voorheffing

Inkomsten belasting op drijfkracht

Inkomsten Middenstandsbelasting

 
< Vorige   Volgende >