Thuis - Weblog
Beveren verdient een voltijdse burgemeester en geen driedubbele cumul Afdrukken
vrijdag 08 juni 2012

Ernst en visie als alternatief voor bruisend populisme

Gisterenmiddag werd er voor het eerst sinds de voorlopige vaststelling van het GRUP in het Vlaams Parlement gedebatteerd. Meer specifiek ging het over het verdwijnen van de gehuchten versus de zogenaamde noodzaak van de huidige havenuitbreidingsplannen. Bevers burgemeester en Vlaams Parlementslid Marc Van de Vijver stuurde tot verrassing van velen zijn kat. Onbehoorlijk en een slag in het gezicht,  niet enkel voor de bewoners van het geviseerde gebied maar voor gans Beveren. Het werk in het Vlaams Parlement vraagt inzet in vele commissievergaderingen en het studeren van de daarbij horende dossiers. Een werk dat in schril contrast staat met het bijwonen van de vele kermissen, jubileums en feesten. Politici dienen een gezond evenwicht te vinden tussen beiden. Onze burgemeester slaagt er niet in dit evenwicht te vinden . Hij is koploper van afwezigheid in de commissies van het Vlaams Parlement en op drie jaar tijd heeft hij nog geen enkele mondelinge vraag of interpellatie gesteld in commissie of plenaire. De gemiste kansen voor bijvoorbeeld Beverse en Wase dossiers zijn niet te tellen. De anderhalve wedde voor de cumul van beide mandaten is bijzonder slecht besteed.

Ik reageer zo scherp op het voorval van gisteren omdat dit niet het enige is. De Beverse burgemeester weigerde om de voorzittersfunctie van de gemeenteraad te delegeren. De voorbije jaren was de gemeenteraad vaak ondergeschikt aan de volgeboekte agenda van deze driedubbele cumul. De goede werking van de gemeenteraad en de informatiedoorstroming naar de raadsleden heeft er in ieder geval onder geleden. Sinds een jaar worden de raadsleden – toevallig sinds het ogenblik dat ik lid werd van N-VA – geconfronteerd met een onnodige controle van het bezoek- en inzagerecht aan de gemeentelijke instellingen. Gevolg is een soms omslachtige regeling op sommige gemeentediensten om informatie te verkrijgen waar raadsleden recht op hebben. Sinds 6 januari (toevallig het ogenblik van onze kritiek op het niet-ingrijpen tegen de rave-party in Doel) worden de schriftelijke vragen die ik met regelmaat stel totaal onbeantwoord gelaten. Dit is zo’n ernstige schending van de rechten van de raadsleden, en bovendien in strijd met het gemeentedecreet en huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, dat ik hiertegen klacht indiende bij de gouverneur. Een voorzitter (ook al is hij gelijktijdig burgemeester en parlementslid) dient de regels van de gemeentelijke democratie te respecteren. Een goede voorzitter zorgt voor een meerwaarde van zijn functie.

Het voorbije jaar was ons gemeentebestuur kampioen in het geven van nietszeggende antwoorden (onder meer op de verschillende speciale infovergaderingen) met een hoog verkiezingsgehalte. Naar de buitenwereld werd onze gemeente geëtaleerd door een aaneenschakeling van opeenvolgende “bruisende” activiteiten. Moeilijke dossiers werden eerder toegedekt, de leningslast werd omwille van een aantal grootschalige projecten onverantwoord de hoogte ingeduwd. N-VA wil meer ernst en visie in het bestuur brengen. De vele verenigingen en de sportieve prestaties mogen rekenen op onze sympathie, maar we zien dit niet als een podium voor politieke mandatarissen om daarmee gemakkelijk electoraal te scoren. Onze hoofdtaak is politiek bedrijven op een ernstige wijze en met de nodige visie. Anders vrezen we dat onze gemeente zal 'opbruisen als een bruistablet'. Langetermijnvisie en ernst zijn onze troeven. Wie als bestuurder in gebreke blijft in één van zijn mandaten dient ernstig op de vingers getikt te worden.

Bruno Stevenheydens
 
< Vorige   Volgende >