Thuis - Weblog
Amendement tegen onteigeningsplan Doelcentrum nipt weggestemd Afdrukken
vrijdag 29 juni 2012

ImageVernietiging Gewestplan morele als inhoudelijke opsteker

Gisterenavond debatteerde de gemeenteraad van Beveren over het gemeentelijke advies op het Ontwerp GRUP “Afbakening zeehavengebied Antwerpen”. De gemeenteraad was unaniem in haar advies om de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg te behouden. Een amendement van de N-VA fractie tegen het voorziene onteigeningsplan voor Doelcentrum werd nipt, met 17 stemmen tegen en 16 voor, weggestemd. Het ganse advies kon rekenen op 18 stemmen voor en 16 onthoudingen. Wie de ganse discussie goed gevolgd heeft stelt vast dat er de grootste bedenkingen heersen tegen de zogenaamd indicatieve intekening van een 2de getijdendok. Spijtig genoeg heeft een nipte meerderheid niet de moed om in het advies duidelijk te stellen dat een Saeftinghedok niet gewenst is. Mocht het idee voor een 2de getijdendok worden opgeborgen dat opent dit immers perspectieven en is een zulk ingrijpend havenuitbreidingsplan niet nodig.

De vernietiging van de gewestplanwijziging door de Raad van State is voor de overblijvende bewoners een belangrijke opsteker. Een aantal vroegere inwoners contacteerden mij omtrent de draagwijdte van het vonnis. Vele vroegere Doelenaars voelen zich nog steeds verwant met het dorp. De argumentatie van het Beverse college dat het de vroegere bewoners zijn die vroegen om het laten verdwijnen van het dorp is onzin. Het is de overheid zelf die via tijdelijke premies en verrottingsstrategie de inwoners heeft weggepest. Het arrest is zowel een morele als inhoudelijke opsteker. Ook voor het GRUP ontbreekt immers een onderbouwde visie die de economische noodzaak voor het ganse plan aantoont.

Met een nipte meerderheid (17 tegen 16) werden gisterenavond 4 amendementen weggestemd die de N-VA-fractie als aanvulling op het advies van de gemeente indiende. Vooral onze argumentatie tegen het onteigeningsplan voor Doelcentrum in het GRUP is belangrijk.

ImageVoor het college mogen er geen onteigeningen gebeuren zonder economische noodzaak in de Saeftinghezone, enkel Doelcentrum wil het college wel reeds laten onteigenen. Dit is meten met twee maten en gewichten om van de juridische precedenten (gedwongen onteigeningen zonder openbaar nut) nog maar te zwijgen. De problematiek rond Doel (leegstand, verkrotting,…) is gekend, maar wiens schuld is dat!  

Doel is echter uniek. Hoe geschonden het dorp er vandaag ook mag uitzien, het verdient om - net zoals het veel kleinere Lillo-fort op Rechteroever - behouden te blijven. Het is niet utopisch om er een mooi rustpunt aan de rand van de haven van te maken, weliswaar anders dan weleer, met bewoning, toerisme, waardevolle gebouwen, havenondersteunende diensten, hotelfaciliteiten en tal van recreatieve, culturele troeven en uiteraard met het in stand houden van de momenteel succesvolle veerdienst naar Lillo-fort. De bedrijven in de Waaslandhaven missen momenteel een gezamenlijke site waarin een aantal faciliteiten zoals woonfuncties, hotel, horeca, recreatie, sportfaciliteiten, opleidingsmogelijkheden, … gebundeld worden. Net zoals Lillo-fort kan Doel een meerwaarde voor de haven betekenen. Wanneer gaan ze dat in Beveren, Antwerpen, Brussel en Vlaanderen beseffen?

Bruno Stevenheydens

N-VA gemeenteraadslid Beveren

 
< Vorige   Volgende >