Thuis - Weblog
11 juli Afdrukken
woensdag 11 juli 2012

ImageOp 11 juli, onze Vlaamse feestdag, wil N-VA Beveren de middenstanders en hun cliënteel een hart onder de riem steken. Een gele roos als waardering omdat onze middenstand de motor is van de lokale economie. Onze handelaars, middenstanders, cafés en restaurants zijn voor N-VA bijzonder belangrijk. Zij  zorgen voor de nodige kleur en leven in de verschillende deelgemeenten. N-VA besteedt aan de lokale economie en middenstand de nodige aandacht in haar verkiezingsprogramma. 

Goede ondersteuning en communicatie

  • inrichting van een uniek ondernemersloket,  niet enkel voor inlichtingen, maar ook als een soort ombudsdienst, betere benutting van de infomogelijkheden op internet;
  • administratieve vereenvoudiging, zodat de formaliteiten vlot verlopen; eenvoudige belastingen;
  • goede communicatie en coördinatie van wegenwerken met aandacht voor bereikbaarheid middenstand, aanstellen ‘minder hinder coördinator’ en ‘internetpagina wegenwerken’;
  • degelijk en snel onderhoud van winkelstraten zeker na organisatie activiteiten, meer aandacht aan verlichting van de winkelstraten;
  • goede en snelle opvolging criminaliteitsfenomenen in de winkelstraten en/of bij middenstanders.

ImageOprichting middenstandsadviesraad

Zelfstandigen dienen meer inspraak te krijgen bij belangrijke beslissingen die hun zakencijfer kunnen beïnvloeden. Deze adviesraad kan o.a. als overlegorgaan dienen bij belangrijke infrastructuurwerken aan de verkeersaders, maar ook de betrokkenheid garanderen bij activiteiten en feestelijkheden. Een middenstandsadviesraad zorgt voor meer betrokkenheid en samenwerking. Deze raad moet het mee mogelijk maken om handel, cultuur, sport en verenigingsleven in de deelgemeenten op een unieke manier te laten samenwerken.

Onze partij wil een ambitieus gemeentelijk KMO- en middenstandsplan.

  • Gemeente moet visie hebben en tonen om de juiste KMO’s en/of middenstanders aan te trekken voor de juiste locaties. Centraal principe blijft de nood aan kernversterkende maatregelen.
  • De handelszaken, horeca en buurtwinkels zorgen voor de leefbaarheid en het sociale contact in de deelgemeenten. Dit mag niet uit het oog verloren worden.
  • Een belangrijke en bepalende factor is het parkeerbeleid: handelaars kunnen niet overleven zonder voldoende parkeergelegenheid, die eenvoudig bereikbaar moet zijn.
  • Wegenwerken dienen veel duidelijker gecommuniceerd te worden met de middenstand en de KMO’ers en gefaseerd en tijdig worden uitgevoerd. Een actuele internetpagina wegenwerken moet op een eenvoudige wijze de bereikbaarheid van elke middenstander weergeven tijdens bepaalde werken.
  • N-VA is voorstander van een gemeentelijke inkomenscompensatie bij hinder door openbare werken.

Zowel aan onze middenstanders als aan de vele klanten,een prettige 11 juli!   

 
< Vorige   Volgende >