Thuis - Weblog
Scheldewijdings- en Doelse feesten verdienen financiële ondersteuning Afdrukken
zondag 15 juli 2012

ImageDe voorbije dagen heb ik vastgesteld dat een aantal voorstellen die eerder werden afgewezen uiteindelijk toch uitgevoerd worden.

Bord en slagboom Doel

Sinds vrijdag is Doel ’s nachts enkel via een slagboom toegankelijk. Een opvallend bord geeft aan dat het dorp bewoond is en dat vandalisme e.d. bestraft wordt. Op 3 januari stelde ik reeds voor een opvallend bord te plaatsen maar op dat ogenblik werd het belang daarvan geminimaliseerd.

Uit de pers:  GVA  3 januari 2012 "Misdrijven mogen niet de aanleiding zijn om ruimtelijke uitvoeringsplannen te bespoedigen", vindt Stevenheydens, die voorstelt om een aantal veiligheidsmaatregelen te treffen, waaronder het plaatsen van een bord om aan te geven dat het dorp nog bewoond is en de installatie van een slimme camera op een verdoken plek langs de Engelsesteenweg.
Van de Vijver zegt dat na de evaluatie bekeken zal worden of er bijkomende maatregelen getroffen moeten worden. "Maar een bordje plaatsen zal volgens mij niet al te veel effect hebben", zegt hij."

Het bord is ondertussen net voor de slagboom geplaatst.

Bereikbaarheid Brits monument

Het voorbije jaar heb ik meermaals via (onbeantwoorde) schriftelijke vragen als via persberichten de ontoegankelijkheid van het Brits monument aangekaart.

Uit de pers: HLN 10 februari 2012: “De gemeente heeft vorig jaar met de verplaatsing iedereen in snelheid genomen, de discussie hieromtrent is gevoerd maar de perceptie blijft dat het monument onbereikbaar is", vindt Bruno Stevenheydens. Hij vraagt het college om de verschillende verbodsborden (Privaat domein Verboden toegang) weg te laten nemen. "Enerzijds zijn er de wegwijzers richting het monument. Anderzijds zijn er de twee verbodsborden die bezoekers doen twijfelen of afzien van een bezoek aan het doodlopende stuk dijk waar het monument staat. Bovendien is niet duidelijk of men nu wel of niet met de wagen de dienstweg mag oprijden. Voor bezoekers die bejaard of slecht te been zijn, maakt dit een groot verschil." Volgens burgemeester Van de Vijver (CD&V) zoekt de N-VA hier spijkers op laag water. "Verbodsborden staan er op alle dijken, maar aangezien eigenaar Waterwegen en Zeekanaal ons de toestemming gaf om het monument er te plaatsen, lijkt het me logisch dat bezoekers ook de toelating krijgen om het daar te bezoeken. Het eerste proces-verbaal voor een overtreding moet ik in elk geval nog onder ogen krijgen."

Recent bericht van het college na de laatste herdenking lijkt wel een volledig overname van mijn eerdere vaststellingen: HLN 10 juli 2012 “Het gemeentebestuur van Beveren wil de bereikbaarheid van het Brits Monument op de Scheldedijk in Doel verbeteren. De bestaande verbodsborden zaaien verwarring en ook de bewakingsdiensten van de kerncentrale zijn niet altijd op de hoogte. Enerzijds zijn er de wegwijzers richting het monument op de dijk naast de kerncentrale, anderzijds zijn er twee verbodsborden die bezoekers doen twijfelen aan een bezoek aan het doodlopende stuk dijk waar het monument zich bevindt. Bovendien is er de onzekerheid of je nu wel of niet met de wagen de dienstweg op de dijk mag oprijden. Voor bezoekers die bejaard of slecht te been zijn, maakt dat een groot verschil. Het schepencollege besliste daarom een overleg op te starten met alle betrokken partijen om er voor te zorgen dat het probleem opgelost geraakt. Het gaat om de politiediensten, de kerncentrale en Waterwegen en Zeekanaal.”

Subsidiëring Scheldewijding- en Doelse feesten

Het gemeentebestuur discrimineert inzake de subsidiering van de feestcomités en de verschillende feesten georganiseerd in de deelgemeenten. Sinds enkele jaren worden de Scheldewijdings-n en Doelse niet meer gesubsidieerd. Als drogredenen werden ondermeer de beslissingen omtrent Doel aangevoerd. Sinds de laatste arresten van de rechtbanken is Doel niet enkel terug woongebied, het woonrecht werd ook bestendigd en recent werd in één van de rechterlijke uitspraken ook gewezen dat handelingen die de leefbaarheid van het gebied garanderen niet mogen miskend worden.

De Scheldewijdings- en Doelse feesten behoren tot de meest succesvolle van gans Beveren. Een verschil in mening over de verdere toekomst over Doel is geen reden om een subsidiedossier dat door de gemeentelijke diensten steeds positief werd geadviseerd niet te volgen. Nogmaals heb ik het college gevraagd om dit jaar de feesten op 12 augustus opnieuw financieel te ondersteuning, net zoals de andere feesten in onze gemeenten, niet meer of niet minder.

Bruno Stevenheydens

N-VA gemeenteraadslid

 
< Vorige   Volgende >