Thuis - Weblog
N-VA tevreden met aankoop slimme camera’s Afdrukken
vrijdag 27 juli 2012

Op de agenda van de gemeenteraad van volgende week dinsdag 31 juli staat de aankoop van 2 slimme camera’s geagendeerd. Twee interventievoertuigen zullen uitgerust worden met deze camera’s die met automatische nummerplaatherkenning werken (ANPR). De uitgave wordt geraamd op 70 000 euro inclusief BTW. N-VA is tevreden met de aankoop.

N-VA heeft steeds gewezen op de voordelen van deze techniek

Raadslid Bruno Stevenheydens heeft de voorbije jaren meermaals gewezen naar de positieve resultaten die andere politiekorpsen konden voorleggen na het gebruik van de zogenaamde ANPR (Automatic Number Plate Recognition) camera’s zowel op vaste locaties als via mobiel gebruik.

“Reeds eerder stelde ik het college voor om hiervoor in de begroting de nodige kredieten vrij te maken. Vorig jaar in de maand juni werd op een commissievergadering toegelicht dat de camerawerking aan actualisatie toe was. Op dat ogenblik heb ik nogmaals het nut van de slimme camera’s aangehaald. Mits efficiënt gebruik betekenen deze camera’s een meerwaarde.

Uiteindelijk heeft het college de aankoop van de eerste 2 ANPR camera’s in Beveren voorzien in het budget 2012.  Recent heb ik in een antwoord op een schriftelijke vraag van het college vernomen dat men ook het dossier van de vaste ANPR camera’s op de voet volgt. Reeds meermaals heb ik gewezen op het belang van zulke camera’s aan invalswegen. Het college antwoordde mij dat men wacht op nieuwe federale wetgeving en op de nodige bovenlokale afspraken/samenwerking en de betrokkenheid van het Vlaams Gewest aangezien het om invalswegen aan gewestwegen gaat.”

In ieder geval is de aankoop van de 2 camera’s voor gebruik in interventiewagens  een efficiënt middel zowel in de aanpak van de woninginbraken als inzake het handhaven van de verkeersveiligheid.

Peter De Clercq                                   

Ondervoorzitter & Communicatieverantwoordelijke N-VA Beveren
 
< Vorige   Volgende >