Thuis - Weblog
College weigert nog steeds om Scheldewijding en Doelse feesten financieel te ondersteunen Afdrukken
vrijdag 03 augustus 2012

ImageIn 2009 verminderde het college, ondanks een door de gemeentelijke diensten gunstig geadviseerd dossier, de toelage voor de Scheldewijding en Doelse feesten van 9800 naar 5000 euro. In 2010 en 2011 werd de aangevraagde toelage geweigerd. Als drogreden werd aangehaald dat de voorziene toelage niet correct zou worden gebruikt. Uit diverse nazichten bleek dat dit een valse beschuldiging was die niet kon worden hardgemaakt. Feit is dat het niet botert tussen het college en het comité dat de feesten organiseert. Een verschil in mening over de verdere toekomst over Doel is geen reden om een subsidiedossier dat door de gemeentelijke diensten steeds positief werd geadviseerd niet meer te volgen.

Als andere redenen werden ondermeer de beslissingen omtrent Doel aangevoerd. Sinds de laatste arresten van de rechtbanken is Doel nog steeds woongebied, het woonrecht werd ook bestendigd en recent werd in één van de rechterlijke uitspraken erop gewezen dat handelingen die de leefbaarheid van het gebied garanderen niet mogen miskend worden. Op basis van deze argumentatie heb ik op 15 juli aan het college gevraagd de reeds lang ingediende subsidieaanvraag van het comité voor 2012 alsnog gunstig te behandelen.

Enerzijds was een positieve kering mogelijk aangezien het college op enkele maanden tijd andere voorstellen omtrent Doel plots wel gunstig behandelde. Zo werd het voorstel tot plaatsen van een informatiebord en de extra controle door de externe bewakingsfirma ondanks eerdere weigeringen wel uitgevoerd.

Tot mijn spijt moet ik echter meedelen dat ik deze week antwoord van het college heb mogen ontvangen op mijn schriftelijke vraag. Het college wil niet op de beslissing terugkomen en verschuilt zich achter de gemeenteraad omdat die het budget 2012 – zonder betoelaging van de Scheldewijding en Doelse feesten – heeft goedgekeurd. Een kromme redenering aangezien de meerderheidsraadsleden – ondanks hun loyale ja-stem voor het budget – geen probleem zullen hebben met het correct behandelen van de subsidieaanvraag.

Toelagen moeten voor N-VA toegekend worden op volstrekt objectieve basis. Het kan niet dat één van de meest succesvolle feesten in Beveren gediscrimineerd wordt omwille van lange tenen of verschil in visie omtrent het dossier van Doel.  Hopelijk kunnen we deze bladzijde binnenkort omdraaien. Een openbaar bestuur dient neutraal te zijn en mag in de beoordeling van toelagedossiers geen persoonlijke voor- of afkeur laten blijken.

Bruno Stevenheydens

N-VA gemeenteraadslid

 
< Vorige   Volgende >