Thuis - Weblog
Aannemer verbergt bouwafval onder grasveld – schriftelijke vraag aan het college blijft onbeantwoord Afdrukken
vrijdag 17 augustus 2012

ImageIn januari werd ik door enkele inwoners van Melsele geïnformeerd over het mogelijk storten van bouwafval onder een veld aan de straatkant in de Gaverlandwegel (deel tussen Dijkstraat en Van Puymbroecklaan). De werken aan deze straat hadden een hele tijd in beslag genomen. Ik ben de situatie ter plaatse gaan bekijken en kon vaststellen dat op ongeveer een 100 meter aan de rechterstraatkant (komende van de Dijkstraat) een groot deel van een braakliggend terrein (waar op later tijdstip een verkaveling zal komen) was omgewoeld.

Omdat in april 2011 de richtlijnen mbt vragen van raadsleden aan de gemeentelijke diensten plots verstrengd werden – en ik al eens (onterecht weliswaar) op de vingers was getikt - richtte ik mijn vragen en melding rechtstreeks aan het college. Via een schriftelijke vraag aan het college van 17 januari maakte ik de meegedeelde informatie over en vroeg zowel om onderzoek als om een verantwoording over het toezicht op de werken. Het college komt wekelijks bijeen en tot voor januari 2012 werden de schriftelijke vragen van de raadsleden onmiddellijk naar de juiste gemeentelijke diensten gestuurd voor nazicht van de informatie en ter voorbereiding van het antwoord.

Het antwoord bleef echter uit. In de periode van  begin januari tot eind mei werden alle schriftelijke vragen die ik stelde onbeantwoord gelaten. Ik vernam in mei dat alle vragen door de voorzitter/burgemeester werden tegengehouden. Zulke ernstige schending van de rechten van een gemeenteraadslid had ik nooit eerder meegemaakt. Op 30 mei diende ik klacht in bij de Oost-Vlaamse gouverneur André Denys, een klacht welke nog steeds in onderzoek is. http://www.brunostevenheydens.org/index.php?option=com_content&task=view&id=932&Itemid=1 Op de gemeenteraad mocht ik vernemen dat het college mijn vragen niet zo belangrijk vond, een verontschuldiging was meer op zijn plaats geweest.

In de weken na het indienen van de klacht mocht ik een antwoord ontvangen op het merendeel van mijn schriftelijke vragen. Enkele antwoorden op vragen – waaronder deze over de Gaverlandwegel – bleven uit. Reden om vorige maand de situatie zelf te onderzoeken en jawel op een diepte van telkens een halve meter stootte ik op verschillende plaatsen telkens op steenpuin. Vervolgens maakte ik mijn bevindingen rechtstreeks over aan de gemeentelijke diensten. Gisteren vernam ik dat men na onderzoek en boringen op vijf verschillende plaatsen telkens op bouwafval stootte. De ganse zone zal door de aannemer gesaneerd moeten worden. De gemeente zal toezicht uitoefenen op de aard en de correcte afvoer van het afval.

Blijft er natuurlijk de onbeantwoorde vraag. Van een college dat wekelijks bijeenkomt mag men toch voldoende ernst verwachten om zulke vragen te onderzoeken. Een nieuwe vraag aan het college zowel over het toezicht als de verdere opvolging is onderweg.

Bruno Stevenheydens

 
< Vorige   Volgende >