Thuis - Weblog
Uitbreidingsplannen in de Waaslandhaven zijn aan evaluatie toe Afdrukken
zaterdag 18 augustus 2012

Image1. N-VA Beveren heeft bezwaarschrift ingediend tegen GRUP Afbakening Antwerpse Haven

Op 6 augustus eindigde de periode van openbaar onderzoek waarin men bezwaar kon indienen.

N-VA Beveren heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om nogmaals een aantal standpunten zeer duidelijk te stellen en maximaal aan te dringen op belangrijke wijzigingen in de havenuitbreidingsplannen. Op de gemeenteraad van 28 juni werd reeds door de voltallige raad eensgezindheid bereikt over het behoud van de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg. N-VA wil echter een standpunt waaruit visie blijkt en waarin ook het belang van de landbouw, de andere gehuchten en Doelcentrum duidelijk onderstreept worden. En een krachtige NEEN tegen een mogelijk Saeftinghedok.

2. Beschermingsaanvraag Zoetenbermdijk

ImageMet tevredenheid hebben we vastgesteld dat de beschermingsaanvraag voor de Zoetenbermdijk werd aangevraagd door de gemeente. Dit is een voorstel welk werd overgenomen uit een studie van 2010 uitgevoerd in opdracht van het kabinet van Vlaams minister Bourgeois. De helft van het werk is hierdoor reeds geleverd.

We merken wel op dat het college hierover geen correcte informatie verspreidt. Eerst was het gemeentebestuur zelf tegenstander (via brief 13 april 2011 aan minister Crevits) van de resultaten van de erfgoedstudie. Vandaag zijn het de ministers voor Natuur (Schauvliege) en voor Openbare Werken (Crevits) die dwars liggen; het college weet immers zeer goed dat het dossier hun bevoegdheden raakt en dat zij nog overtuigd moeten worden.

Het behoud van de woonkernen kan er alleen komen door politiek overleg en door een consequente opstelling in de Maatschappij Linkerscheldeoever. En dat is ook waar wij als N-VA prioriteit van zullen maken als de kiezer ons daar de kans toe geeft.

3. Uitbreidingsplannen in de Waaslandhaven zijn aan evaluatie toe

Behoud van Doel als havendorp en ambitieus havenproject

De bedrijven in de Waaslandhaven missen een gezamenlijk site met faciliteiten zoals woonfuncties, hotel, horeca, recreatie, sportfaciliteiten, opleidingsmogelijkheden, … De meest centrale plaats hiervoor is de site van Doeldorp: met bewoning, toerisme, waardevolle gebouwen, behoud van het haventje en de overzet naar Lillo-fort, havenondersteunende en hotelfaciliteiten en tal van recreatieve en culturele troeven.

Maatschappij Linkerscheldeoever : meer ambitie en visie zijn nodig

De Maatschappij Linkerscheldeoever zou het voortouw moeten nemen inzake het ontwikkelen van een visie om uitbreidingsplannen voor de Waaslandhaven te toetsen aan principes zoals hoge tewerkstellingskansen, lokale verankering, duidelijke meerwaarde, zuinig ruimtegebruik en minimale mobiliteitsimpact. Ook een duidelijke afwijzing van het Saeftinghedok is noodzakelijk.

Ook inzake mobiliteit dient de Maatschappij onverkort de Waaslandse visie en verzuchtingen te delen. Een belangrijk probleem is momenteel de overlast van de mobiliteitsgevolgen zoals ondermeer de geluidshinder van de toenemende goederentransporten via de spoorlijn. Ook hier zou de Maatschappij LSO het voortouw kunnen nemen inzake een betere buffering.

Namens N-VA Beveren

Bruno Stevenheydens

Boudewijn Vlegels

 
< Vorige   Volgende >