Thuis - Weblog
Gouverneur tikt college op de vingers ivm niet beantwoorden schriftelijke vragen Afdrukken
dinsdag 21 augustus 2012

Oost-Vlaams gouverneur André Denys heeft geantwoord op mijn klacht van 31 mei wegens het niet beantwoorden van 22 schriftelijke vragen (van begin januari tot eind april) gesteld aan het college. Pas nadat ik klacht had ingediend volgde een antwoord op de meeste vragen, sommigen blijven nog steeds onbeantwoord.

De gouverneur heeft het college opgedragen artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad conform het gemeentedecreet  – dat bepaalt dat schriftelijke vragen van raadsleden binnen de 30 dagen een antwoord dienen te krijgen – strikt te eerbiedigen.

Het college heeft de gouverneur laten weten dat er zich problemen inzake reorganisatie stelden, maar dat in de toekomst mijn vragen zeker tijdig beantwoord zullen worden. Volgens André Denys had men mij – indien er zich problemen inzake reorganisatie voordeden – dit op zijn minst bij wijze van voorlopig antwoord moeten laten weten.

We zullen het incident waarbij er gedurende 4 maanden geen enkele van mijn vragen werd beantwoord als gesloten beschouwen. Omwille van dit incident maak ik me wel ernstige zorgen omtrent de openbaarheid van bestuur en het beantwoorden van vragen van inwoners in het algemeen.

Bruno Stevenheydens

gemeenteraadslid

 
< Vorige   Volgende >