Thuis - Weblog
N-VA roept Maatschappij LSO op om bewoning te behouden in De Putten (Kieldrecht) Afdrukken
woensdag 29 augustus 2012

ImageOp de gemeenteraad van mei en juni kwam de problematiek van het gebied De Putten (Oud Arenberg Kieldrecht) uitgebreid ter sprake. Dit gebied met bijzondere natuurwaarden, dat reeds dateert uit de Middeleeuwen, dreigt verloren te gaan in het havenuitbreidingsplan. Nochtans zijn er geen concrete plannen voor het gebied. Een aantal woningen zijn sinds april bewoond door de jongeren van de Derde Generatie.  De MLSO wil de woningen ontruimen om ze af te breken.

N-VA Beveren heeft in haar bezwaarschrift tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Antwerpse Haven gevraagd het waardevolle gebied met zijn bewoning te behouden. Gezien de ligging aan de rand van het havenuitbreidingsgebied is dit best mogelijk. Ook de bewoners van de gehuchten Rapenburg en Ouden Doel volgen met argusogen wat er in Kieldrecht gebeurt. Ook daar is de Maatschappij LSO eigenaar van verschillende woningen.

Sinds vorige week heeft de vrederechter op vraag van de Maatschappij Linkerscheldeoever beslist dat de jongeren deze woningen moeten verlaten. In principe kan dit vonnis onmiddellijk uitgevoerd worden. N-VA dringt er bij de Maatschappij op aan dat het zover niet komt. Indien de Maatschappij de bewoners in Oud Arenberg uitzet dat zal dit immers aanleiding geven voor de nodige onrust in de rest van de polder en de gehuchten.

Tegen de beslissing van de vrederechter werd ondertussen beroep aangetekend en op zijn minst zou men toch het verdere verloop van de procedure omtrent het GRUP moeten afwachten. We wijzen er tenslotte op dat er in het verleden al eens meer overhaaste beslissingen werden genomen, bijvoorbeeld omtrent de waardevolle hoeve Hof Ter Walle, terwijl uiteindelijk behoud mogelijk bleek. Ondertussen is het gebouw zelfs beschermd.

Gisteren werd er door een aantal prominente senioren uit het Waasland en omstreken (waaronder eresenatoren Ferdinand De Bondt, Paul Staes en Nelly Maes, auteur Mon Reyn, ereveldwachter Maurice Vergauwen en nog vele anderen) opgeroepen om de bewoning in het gebied te behouden en niet over te gaan tot een onnodige uitzetting. We kunnen dit enkel toejuichen en dringen op onze beurt bij de Maatschappij LSO en de gemeente aan om geen onnodige stappen te ondernemen.

Bruno Stevenheydens

Boudewijn Vlegels

N-VA Beveren

 
< Vorige   Volgende >