Thuis - Weblog
14 oktober Afdrukken
woensdag 12 september 2012

Image"Op 14 oktober kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Velen stellen zich de vraag wie er die zondag zal verkozen worden. Mijn voornaamste bekommernis is hoe onze gemeente er binnen 10 jaar zal uitzien. Ik wil er alles aan doen om ook op lange termijn het karakter, de eigenheid en de leefbaarheid van Beveren en zijn deelgemeenten te behouden.”

Bruno STEVENHEYDENS

Lijsttrekker gemeenteraad

N-VA

Bruno Stevenheydens is van opleiding licentiaat (master) in de criminologie. Veel van zijn voorstellen die hij vanuit de oppositie indiende werden intussen door de zittende meerderheid uitgevoerd. Zoals inbraakpreventie, inzetten veiligheidsfirma, slimme camera’s….

Al 18 jaar maakt Bruno deel uit van de gemeenteraad in Beveren. Hij was parlementslid en was lid van de provincieraad. Momenteel werkt hij als secretaris van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement.

Bruno heeft een rijke politieke ervaring. Maar hij is niet aangetast door de politieke macht. Bruno durft te zeggen waar het op staat. De oplossingen die hij aanreikt getuigen van realisme maar ook van durf en originaliteit.

Met uw steun staat Bruno Stevenheydens de komende zes jaar volledig én voltijds ter beschikking van de mensen in Beveren en zijn deelgemeenten. 

Een andere manier van besturen

Een gemeente besturen moet gebeuren in alle openheid. En met een zo groot mogelijke betrokkenheid van iedereen. N-VA wil op dit vlak een trendbreuk maken.  Zo willen wij de werking van de gemeenteraad herwaarderen. Echte - en niet gespeelde - betrokkenheid van de adviesraden. Oprichting middenstandsadviesraad. Hoorzittingen voor de bevolking van bij de aanvangsfase van een project.

Geen financiële avonturen

Eerder dit jaar scoorde Beveren in de financiële doorlichting van professor Matthijs met 4,5/10 een dikke buis. Vooral de stijgende leningslast van de laatste jaren werd ongunstig beoordeeld. Dat moet anders. We mogen de financiële lasten niet doorschuiven naar de volgende generatie.

Zwaar verkeer uit de dorpskernen

Een prioriteit voor N-VA. Zwaar verkeer en havenverkeer moeten uit de dorpscentra. Geen loze verkiezingsbeloften meer, maar er effectief in samenwerking met het Gewest werk van maken!

Verstandig havenbeleid

Een verstandig havenbeleid is gericht op tewerkstelling, op minimale grondinname én respect voor de woonkernen en de landbouw. Beveren heeft nood aan politici die onze gemeente behoeden voor catastrofale en geldverslindende projecten zoals het Saeftinghedok.

Recht op een veilige woonomgeving

Agenten dienen ontlast te worden van zinloze administratieve taken. Politie moet dichter bij de mensen staan. Investeren in nieuwe technieken (slimme camera’s) kan de inbrakenplaag terugdringen.

Meer fietsveiligheid voor onze schoolgaande jeugd

Voor onze schoolgaande jeugd is de fiets vaak het enige vervoermiddel waar zij over beschikken. Fietspaden moeten beter en veiliger. Fietsbruggen over de Expresweg van Kallo naar Melsele/Beveren en tussen Vrasene en Verrebroek. Wat in Nederland kan, wil N-VA ook in Beveren.

Deelgemeenten moeten hun eigenheid kunnen bewaren / plaats voor de jeugd

Gans Beveren staat sterk onder druk vanuit Antwerpen. Beveren en Melsele mogen niet verder verstedelijken. De nog bestaande open ruimte moet behouden blijven. De dorpskernen moeten leefbaar blijven. Steun aan de plaatselijke middenstand. Betaalbare woningen voor (jonge) gezinnen. Voldoende kinderopvang in elke gemeente. Ruime aandacht voor onze senioren. Met N-VA willen we ook meer speelruimte voor kinderen en jeugdverenigingen en natuur die toegankelijk blijft voor iedereen.

 
< Vorige   Volgende >