Thuis - Weblog
Misplaatst persbericht van Groen Beveren over glastuinbouw en GRUP havenuitbreiding Afdrukken
donderdag 20 september 2012

Groen vergeet blijkbaar dat zij in kartel met SP.a naar de kiezer gaat

Groen Beveren heeft een misplaatst persbericht rondgestuurd over het glastuinbouwproject in Melsele. Dit is een project van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en de gemeente Beveren. In haar persbericht zwijgt Groen daarover en richt men zijn kritiek op N-VA. Nochtans zijn wij geen voorstander van dit project. Ook de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening heeft zijn eindgoedkeuring niet gegeven aan het project.

Eigenlijk is het persbericht van Groen te gek om los te lopen. Men gaat voorbij aan de essentie van het dossier en de echte verantwoordelijken.

Groen trekt in Beveren samen met SP.a naar de kiezer. Men zou dus beter eens met zijn kartelpartner een goed gesprek voeren over bijvoorbeeld de goedkeuring van de SP.a aan het glastuinbouwproject in de Oost-Vlaamse provincieraad.

Hetzelfde wat het GRUP havenuitbreiding betreft. Het is net N-VA die in het verleden op de rem heeft gestaan. Het zijn de N-VA ministers geweest die herhaaldelijk in de Vlaamse regering hebben gepleit ondermeer voor het behoud van de gehuchten. Zowel CD&V als SP.a hebben in de Vlaamse regering geen oren naar de verzuchtingen omtrent dit dossier.

De pot verwijt de ketel dus dat hij zwart ziet. Groen Beveren zou best eens een hartig woordje spreken met haar kartelpartner. Het is immers SP.a dat in de provincieraad het glastuinbouwproject heeft goedgekeurd. Het is immers SP.a dat in de Vlaamse regering pleit voor een ongebreidelde havenuitbreiding.

N-VA Beveren

Bruno Stevenheydens

Peter De Clercq

 
< Vorige   Volgende >