Thuis - Weblog
N-VA wil inwoners meer bij het beleid betrekken Afdrukken
maandag 08 oktober 2012

De voorbije week vonden er 2 verkiezingsdebatten plaats in Beveren. Woensdag debatteerden de lijsttrekkers in het Togenblik rond jeugdthema’s. Donderdag mochten de lijsttrekkers of een andere kandidaat deelnemen aan een debat omtrent middenstandsbeleid.

Kinderraad zou ook een nuttig adviesorgaan zijn.

Op de beide avonden heb ik onze standpunten omtrent het bevorderen van de deelneming van de inwoners aan het beleid beklemtoond. N-VA is voorstander van een kinderraad voor onze jongste inwoners tussen de 6 en 12 jaar. Deze raad kan betrokken worden bij de aanleg van nieuwe speelpleinen en fietspaden. Vorige vrijdag werd het fietspad naast de spoorlijn Antwerpen – Gent door het gemeentebestuur ingereden. Op het debat afgelopen woensdag stelde ik voor om zulke openingen over te laten aan bijvoorbeeld leden van een kinderraad. Deze zullen ongezouten en eerlijk hun bevindingen meedelen, waar het beleid uiteindelijk rekening mee kan houden. De waarheid komt immers uit een kindermond.

Onafhankelijke lokale raad economie is een noodzaak.

Op het debat donderdagavond bleken alle partijen voorstander van de oprichting van een lokale raad economie of middenstandsadviesraad. Toch kwam het enkel bij dit onderwerp tot een scherpe discussie. Volgens CD&V kandidaat en schepen Peter Deckers dient de schepen van lokale economie voorzitter te zijn van zo’n adviesraad Met N-VA zullen we dit zeker beletten. Dit zou immers een uitholling betekenen van de inspraakmogelijkheden De voorzitter van deze raad moet uit de middenstand of lokale ondernemers komen, sowieso!

Bruno Stevenheydens

Lijsttrekker N-VA

 
< Vorige   Volgende >