Thuis - Weblog
Voor ons primeert de inhoud ipv op de man te spelen Afdrukken
donderdag 11 oktober 2012

Dinsdag stond er in De Standaard een paginavullend artikel te lezen over de verkiezingen in Beveren. Nav het artikel heb ik zowel telefonisch als via mail contact opgenomen met de journalist die het artikel schreef en nadien ook met de binnenland redactie. Een reactie kwam er echter niet. In het artikel heeft men de zittende burgemeester Marc Van de Vijver de kans geboden op de man te spelen, zonder daarbij een kritische kanttekening te plaatsen, zonder mij de gelegenheid op een weerwoord te geven. Ik betreur dit ten zeerste. Hieronder leest u mijn reactie.

Geachte heer,

Ik heb u deze namiddag gecontacteerd ivm het interview met Marc Van de Vyver in de Standaard vandaag. Ik word vernoemd, zonder mij te kunnen verdedigen. Uit het artikel blijkt dat de verwachtingen omtrent de resultaten van N-VA aanleiding hebben gegeven tot het artikel, ook dan is het te betreuren dat de uitdager niet gecontacteerd wordt.

In het artikel geeft Marc Van de Vijver aan dat hij zich vragen stelt of een cordon sanitaire rond mij (en N-VA Beveren) gepast is en dat zelfs nationaal CD&V voorzitter Wouter Beke hier niet op kan antwoorden. Toch wel eigenaardig omdat er ook in CD&V personen actief zijn met een mandatarisverleden bij Vlaams Belang. Het is zoals ik eerder gesteld heb: “Wie mij niet kent maakt een fout oordeel”. En blijkbaar maakt een enkeling van mij een paria omwille van electorale redenen, ik kan dit enkel betreuren.

In het havendossier was Marc Van de Vijver reeds in september 2009 op de hoogte dat de gehuchten Rapenburg en Ouden Doel niet werden behouden in het havenuitbreidingsplan en de bijhorende natuurcompensaties. Pas in juni 2011 werd de gemeenteraad en bevolking hiervan geïnformeerd. En pas in juni 2011 is Marc Van de Vijver zich (toevallig 1 maand na mijn toetreden tot N-VA) voor de beide gehuchten gaan inzetten. Feit is dat een visie omtrent het havengebeuren bij de huidige meerderheid ontbreekt en dat N-VA hierin voor verandering wil zorgen.

Ik heb zonet alle rekeningresultaten van de gemeente Beveren doorlopen. Op 5 jaar tijd is de schuld met 17 miljoen euro opgelopen, voor de rekening 2012 worden hogere cijfers verwacht.

Het verhaal dat het reservefonds zal volstaan om de komende (moeilijke) jaren op te vangen is te eenvoudig. Beveren heeft momenteel een schuld van ongeveer 108 miljoen euro, als we het reservefonds van 18 miljoen (het pensioenfonds van 16 miljoen moet immers behouden blijven) meetellen, dan blijft een schuld van 90 miljoen euro over. Zelfs dan zitten we in de top 5 van Oost-Vlaamse gemeenten (in totaal 65 gemeenten) met de meeste schuld per inwoner. Het reservefonds dient echter niet om de schuld globaal af te lossen.

Het reservefonds is echter opgestart om tegenvallende inkomsten van de kerncentrale op te vangen. En we hebben echter geen jaren om dit bij te sturen. Een definitieve stillegging van Doel 3 betekent ongeveer 2 miljoen euro jaarlijks minder voor de gemeentekas. Voor Doel 1 en 2 is het in 2015 gezamenlijk ongeveer 2 miljoen euro minder. Dat betekent voor de volgende 6 jaar in het slechtste geval 20 miljoen euro minder inkomsten, dat is een bedrag hoger dan het gewone reservefonds. We hebben dus geen jaren om dit bij te sturen. Dit minimaliseren zoals huidig burgemeester Van de Vijver net voor de verkiezingen doet is niet ernstig.   

Vriendelijke groeten,

Bruno Stevenheydens

N-VA lijsttrekker

 

Het artikel in DS: 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121008_00327132

 

 
< Vorige   Volgende >