Thuis - Weblog
Onnodige uitzettingsactie MLSO- N-VA dringt aan tot redelijkheid inzake optreden MLSO tov bewoners Afdrukken
donderdag 22 november 2012

Onnodige uitzettingsactie MLSO - N-VA dringt aan tot redelijkheid inzake optreden MLSO tegenover bewoners Oud Arenberg Kieldrecht

ImageSinds woensdag hebben we vernomen dat een deurwaarder in opdracht van de Maatschappij Linkerscheldeoever een aantal bewoners in Oud Arenberg Kieldrecht heeft laten weten dat zij binnen de 24 uur de door hun bewoonde woning dienen te ontruimen. Voor N-VA is dit een onbegrijpelijke en onredelijke uitvoering van een vonnis van de vrederechter (augustus) waartegen nog een beroepsprocedure loopt. Het betreft een aantal bewoners uit de streek (sommigen wonen al gans hun leven in Oud Arenberg) die de woningen (die momenteel geen enkel project in de weg staan) willen behoeden voor leegstand en afbraak. Tijdens de verkiezingsperiode is het woonbeleid in de polder, de gehuchten en Doel in het algemeen en het behoud van de woningen in Oud Arenberg in het bijzonder een aandachtspunt geweest. Gezien de verkiezingsuitslag, de nieuwe meerderheid en de prioriteitennota dient het optreden van de MLSO beschouwd te worden als onnodig en provocatief. Een terughoudendheid van het deels uittredende bestuur van de MLSO zou een evidentie moeten zijn.

Het verdere optreden van de MLSO komt over als een achterhoedegevecht en getuigt van weinig respect tegenover de nieuwe politieke samenstelling in Beveren. In alle haast wil men nog tijdens de wintermaanden mensen onnodig uit de door hun bewoonde woning zetten en vervolgens de woningen afsluiten en ontmantelen van nutsvoorzieningen waarna zij overgeleverd worden aan verkrotting met als eindbestemming afbraak. N-VA verzet zich hier met klem tegen en dringt aan op het nodige gezonde verstand en sereniteit.

Op de laatste vergadering van de Raad van Bestuur van 7 november heeft men gestemd over de uitvoering van het vonnis. Men maakte gebruik van een (ongewone) geheime stemming. Twee leden van de raad – volgens onze informatie de vertegenwoordigers van Beveren - hebben tegengestemd. Drie leden waren verontschuldigd, maar voor hen werd via volmacht gestemd. Ondertussen blijkt dat de verontschuldigde leden niet op de hoogte waren dat er over dit punt (geagendeerd als “stand van zaken Oud Arenberg”) zou gestemd worden. Een opschorting van de uitzetting blijft een evidentie. Gezien de samenstelling van de MLSO zou het geen probleem mogen zijn dat het huidige bestuur alsnog beslist om van de uitzettingsactie af te zien.

De voorbije 36 uur hebben wij diverse pogingen ondernomen zodat de MLSO haar beslissing – op zijn minst – zou opschorten, zonder resultaat. Voor morgenvoormiddag was een eerste gespreksronde voorzien tussen de CD&V en N-VA schepenen in Beveren. Gezien de omstandigheden hebben we dit gesprek voorlopig uitgesteld.

Bruno Stevenheydens

Gemeenteraadslid N-VA


 

Prioriteitennota nieuwe coalitie:

http://beveren.n-va.be/nieuws/persberichten/persbericht-cdv-en-n-va-vormen-stabiele-coalitie-beveren

 
< Vorige   Volgende >