Thuis - Weblog
Schepen Stevenheydens neemt poldergehuchten in bescherming en schiet Saeftinghedok af Afdrukken
dinsdag 12 maart 2013
Image"Liever géén dan een slecht plan om de haven af te bakenen" (GVA – 12 maart 2013)

Eerstdaags hakt de Vlaamse regering de knoop door voor de afbakening van de haven. Dan dreigt een botsing tussen Antwerpen en de nieuwe Beverse coalitie. Schepen Bruno Stevenheydens (N-VA) wijst op een halvering van de Wase vertegenwoordiging in de haven.

Na een jarenlange procedureslag zou Vlaanderen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan GRUP voor de Antwerpse haven nu 'defi- nitief' vastleggen. In mensentaal: dat plan bepaalt tot waar de haven nog mag uitbreiden, inclusief natuurcompensatiegebieden.
Dat betekent vrijwel zeker het doodvonnis voor Doel en een reeks kleinere poldergehuchtjes.
Maar sinds 1 januari is in Beveren een hertimmerde coalitie aan de macht waarin CD&V de macht deelt met N-VA. Die laatste trok met Bruno Stevenheydens vanuit de oppositie jarenlang van leer tegen een havenuitbreiding waarbij de kleine poldergehuchten of Doel zouden moeten verdwijnen. ...

Het coalitie akkoord stelt dat de poldergehuchten moeten blijven. Van een Saeftinghedok kan geen sprake zijn, wel van een Saeftinghezone die meer soepelheid laat. Stevenheydens wordt namens Beveren ook voorzitter van de Maatschappij Linkerschelde oever (MLSO) en dus lid van de raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.
"Het lijkt me toch nogal logisch dat ik als toekomstig MLSO-voorzitter minstens toelichting geef bij mijn visie", zegt Bruno Stevenheydens.
"Wat is er haalbaar? Waarvoor is er hier een draagvlak? In het coalitieakkoord hebben wij opgenomen dat wij geen voorstanders zijn van een Saeftinghedok of van verdere onteigeningen. Het is de Vlaamse regering die beslist, maar toch hopen wij in samenspraak met de Wase partners nog te wegen op de invulling van het GRUP-plan. Mijn standpunt is: beter geen beslissing dan een slechte."

Niet hoogdringend
"Er is hoegenaamd geen hoogdringendheid.
Voor enkele geknelde bedrijven in het havengebied kan men ook zonder GRUP een oplossing vinden. Het Havenbedrijf zelf maakt duidelijk dat het Deurganckdok acht jaar na de opening amper 15 procent van zijn capaciteit benut.
Welke hoogdringendheid is er dan wel? Dat is dus een totaal verkeerd signaal. Bovendien is door de regering in 2009 vastgelegd dat er voor de inrichting van een dok eerst een maatschappelijke kosten-batenanalyse zou worden uitgevoerd. Zo'n studie is niet eens uitgevoerd. Dit is dus puur nattevingerwerk."
"Het is de Vlaamse regering zelf die zich op een strakke timing heeft vastgepind. Intussen is er de voorbije zomer een massa bezwaarschriften ingediend waarvan niemand weet wat daarmee is aangevangen. Als men beslist dat in de zone een dok kan komen, is niets anders meer mogelijk. Wij willen daarentegen die zone zinvoller invullen. We mikken op een tewerkstelling mét een toegevoegde waarde en niet alleen containers verplaatsen. Wij zijn dus zeker niet tegen de haven. Wel voor een beheersbare uitbreiding met aandacht voor de mobiliteit. Want de effecten van een gevuld Deurganckdok worden geraamd op één vrachtwagen om de vier seconden!
Laat staan met een Saeftinghedok erbij. Wat op tafel ligt, is een slecht plan. En het vertragen van een slecht plan lijkt me gerechtvaardigd. Als we dat goedkeuren, dan betekent dat de onmiddellijke onteigening van Doel en de kernen van Ouden Doel en Rapenburg. Dat is het meest catastrofale! Want men wil al beginnen met het aanleggen van natuurcompensatiegebieden nog voor men weet wat men met de geplande havenzone zal aanvangen!"
"Een ander aspect is de nabijheid van de kerncentrale. Niet alleen zou de toegankelijkheid van de kerncentrale beperkt worden tot nog één toegangsweg, bovendien gomt men de veiligheidsperimeter van 1800 meter weg. Vlakbij zouden containerschepen liggen met brandstoftanks van 13.000 ton. Beeld je in dat die in brand vliegen! Ik zeg niet dat zo'n schip een gevaar zou zijn voor de centrale, maar kan je je de wereldwijde perceptie van zo'n brandend schip bij een kerncentrale voorstellen? En met onze energieafhankelijkheid wil ik eerst nog zien dat de centrales verdwijnen."

Is dat niet veeleer machteloos gekef van een lokaal bestuur?

Ik stel vast dat bijvoorbeeld mensen zoals Geert Noels (econoom, red.) en Fernand Huts (Katoen Natie-baas,red.) ook grote vraagtekens hebben geplaatst bij de opportuniteit daarvan. Zolang er leven is, is er hoop. Vergeet ook niet dat wij naar de Raad van State gaan als men niets bijstuurt en al op voorhand gaat onteigenen. Ik denk dat het in ieders belang is dat dit geen jarenlange procedureslag wordt.

Dit wordt een clash tussen de Beverse N-VA en de N-VA-top?
Daar ga ik niet op in. De persoonlijke verhoudingen zijn goed. Ik wijs hier op het inhoudelijke aspect. Wij beseffen allemaal wat de mogelijkheden zijn. En ik probeer. Als ik daar niet in geloofde, zat ik hier niet. Ik ga voor het idee, niet voor postjes.

Maar u hebt zich in de oppositie op dit thema geprofileerd. Nu zit u aan de andere kant.
Er zijn hoge verwachtingen. Ik steek mijn nek uit voor deze streek, deze mensen, voor tewerkstelling met toegevoegde waarde en beheersbare mobiliteit. Ik besef de moeilijkheden, maar ga de uitdagingen aan. Je kan je niet gaan verschuilen achter wollig taalgebruik. Het gaat uiteindelijk om nog veel meer dan deze dorpen en gehuchten. Het gaat ook over de vraag welk Vlaanderen wij morgen willen. Ik verdedig hier de visie dat wij geen nieuw containerdok willen, maar dat wij tegelijk wél oog hebben voor de havenbelangen en voor meerwaardige jobs.
Al gaan wij dan tegen de stroom in.
Ik pleit ook voor een groter gewicht van het Waasland in de raad van bestuur van de haven. Ik stel tot mijn verbazing vast dat terwijl het Waasland in de oude raad van bestuur nog twee vertegenwoordigers had, er nu in alle stilte plotseling nog één zou zitten. Terwijl twee vertegenwoordigers al niet volstaan voor het Waasland.
Een havenbedrijf dat alles te zeggen heeft, zonder invloed vanuit het Waasland zou rampzalig zijn. Het minste wat men mag vragen is een evenwaardige vertegenwoordiging en besluitvorming.

Er werd door de regering destijds ook een erfgoedstudie beloofd.
Ook daar is er wat eigenaardigs aan de hand. Er is een enorm uitgebreide studie uitgevoerd over het ruraal erfgoed in het bedreigde gebied. Die studie is sinds december klaar. Deel 1 en 2 met de beschrijvingen zijn mits wat moeite in te zien. Deel drie met de aanbevelingen houdt men geheim. 'Men' wil dit rapport blijkbaar tillen over de regeringsbeslissing.
Waarom? Om onjuiste beslissingen te kunnen nemen? Omdat men weet dat dit gebied zeer waardevol is?

Intussen klampt u zich vast aan het idee dat Doel nog te redden is?
Maar dat kan gerust. Wij zijn tegen een Saeftinghedok. Niet tegen een Saeftinghezone. En dan kan je binnen de site van Doelcentrum een meerwaarde creëren voor de haven, met opleidingscentra, vergadercentra, horeca, hotel en bed & breakfast, en ook beperkte woongelegenheid.
Nog eens: kijk maar naar Lillo-fort.
Doel als havendorp zou zoveel meer kunnen zijn.


YVES VREBOS
PAUL VERBRAEKENSuske en Wiske en de zin van protest

"Aan een bijsturing kan iedereen winnen. Kijk maar naar wat destijds is gebeurd met Lillo-Fort. Dat wou men toen ook weg en er kwam verzet. Nadien lag het er jaren belabberd bij en kon men er een huis kopen voor een appel en een ei. Intussen is het een parel die de haven hoegenaamd niet hindert.
's Zomers komen er nu 40.000 mensen de overzet nemen naar Doel en omgekeerd.
Ook Kieldrecht werd gevrijwaard dankzij protest."
"Mag ik als schepen van Toerisme ook aan de Antwerpse gevoelens appeleren: in het allereerste plaatje van het allereerste Suske & Wiske-album, het Eiland Amoras, laat Willy Vandersteen zijn helden beginnen in Doel."

 
< Vorige   Volgende >