Thuis - Weblog
Werking van de gemeenteraad zal digitaal worden Afdrukken
donderdag 02 mei 2013

Zitpenning moet raadsleden in de mogelijkheid stellen zelf een tablet te kopen

Onmiddellijk bij de start van de nieuwe coalitie werd in het huishoudelijk reglement  opgenomen dat de raadsleden de uitnodiging van gemeenteraad en commissies digitaal zullen ontvangen. De agenda van de gemeenteraad wordt dus niet meer rond gebracht met een bode.  Er werd dus een onmiddellijke besparing gerealiseerd inzake personeel en brandstof.

Op de gemeenteraad van februari werd door de Groen-fractie de vraag gesteld om alle raadsleden een tablet te geven en in ruil de zitpenningen van de gemeenteraad en commissies te bevriezen. Dit voorstel geeft de valse indruk dat de zitpenningen te hoog zouden zijn. Wie veel tijd in zijn mandaat steekt weet dat de voorziene vergoeding rechtvaardig is. Om van de vele verplaatsingen van raadsleden (zeker diegenen die in de deelgemeenten wonen) naar een vergadering nog te zwijgen.

Een tablet is een goed instrument om op een gemeenteraad en commissie zonder papierverspilling de nodige documenten te kunnen raadplegen. Ik heb zelf gedurende een jaar van mijn vorige werkgever een tablet ter beschikking gehad en had die vorig jaar op elke gemeenteraad en commissie bij. Zo’n tablet wordt ook voor andere doeleinden (werk, ontspanning, familie, …) gebruikt. Zolang de dossierbehandeling van een gemeentebestuur nog niet volledig digitaal verloopt is de aankoop van tablets voor raadsleden voorbarig, het instrument kan immers voorlopig nog maar ten dele gebruikt worden in functie van de gemeenteraadswerking. 

Dus men kan beter van de zitpenning een tablet kopen. Er zijn ook een aantal raadsleden die al een tablet hebben. Dus het behoud en goede besteding van de zitpenning is momenteel het meest eenvoudig.

Een gezamenlijke aankoop zou kunnen, maar dan ligt de volgende stap voor de hand dat we ICT ondersteuning en helpdesk voor de raadsleden zouden voorzien. De gemeente heeft andere meer dringende  ICT prioriteiten, zoals bijvoorbeeld de uitdagingen die de samenwerking van gemeente en OCMW met zich mee brengen. Ik wil de raadsleden er wel op wijzen dat de Bib al enkele maanden cursussen en initiatielessen voorziet voor tablets. Raadsleden moeten als het ware zelf een stukje verantwoordelijkheid nemen.

Wat is er ondertussen al gebeurd: De agenda voor gemeenteraad/commissie en toelichtingen wordt digitaal verzonden. Op 4 maart heeft het college beslist de draadloze internetverbindingen in Ter Vesten en de Bib te verbeteren en te onderzoeken om een draadloos internet in het gemeentehuis en in de raadszaal te voorzien. Er zijn hiervoor goedkope mogelijkheden, maar die volstaan niet gezien het veelvuldig gebruik.

Ondertussen is de nieuwe internetpagina van de gemeente in volle ontwikkeling. Hierbij willen we de mogelijkheid voorzien van een extranet om bepaalde documenten te raadplegen.

Op termijn zal het dossierverloop meer en meer digitaliseren. In het OCMW is er reeds een digitaal dossierbeheer. Momenteel wordt er op korte termijn bekeken of een tablet voor de OCMW-raadsleden of toch minstens die van het sociaal comité noodzakelijk is. Maar dan spreken we gezien de omvangrijke agendapunten over een noodzaak waar we echter niet lichtzinnig over willen gaan.

De komende maanden staan er heel wat ICT dossiers op stapel. Het is een stappenplan. Enerzijds gaan we hier op de lange termijn belangrijke besparingen mee verwezenlijken. Op korte termijn staan er een aantal ICT-dossiers op stapel die veel financiële middelen vergen, die allemaal opsommen zou ons te ver leiden.  We moedigen alle raadsleden aan om verstandig met papier om te gaan. Maar op dit ogenblik alle raadsleden een tablet of IPad cadeau geven, terwijl de digitale dossierbehandeling nog in voorbereiding is,  is een verkeerd signaal. Dit zou tegenover de belastingbetaler niet ernstig zijn.

Bruno Stevenheydens

Schepen bevoegd voor ICT

 

 

 
< Vorige   Volgende >