Thuis - Weblog
Maatschappij Linkerscheldeoever Afdrukken
maandag 20 januari 2014

Gisterenavond heb ik mijn ontslag gegeven als voorzitter en bestuurder van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Hieronder leest u de redenen daarvoor, verdere commentaar acht ik niet nodig.

Allereerst wil ik benadrukken dat de samenwerking met de directie steeds constructief is geweest eveneens het contact met vele bedrijven. Op voorhand was duidelijk dat zowel ikzelf als de partij waarvan ik in Beveren deel uitmaak, deels andere klemtonen zouden leggen in het beleid van de Maatschappij. Inzake dossiers omtrent bewoning en gebruik van gebouwen werd de aanzet gegeven tot een beleid van overleg met bewoners, gemeente en andere overheden.

 

Spijtig genoeg heb ik ondanks voorafgaand overleg en afspraken niet op de nodige steun kunnen rekenen. Voorzitter zijn zonder op cruciale momenten over een meerderheid te beschikken is niet eenvoudig.  Zo was er de negatieve houding van een aantal bestuurders in de Raad van Bestuur tegenover elk voorstel van mijnentwege om naar een constructieve oplossing te zoeken, buiten de rechtbank om, voor een aantal slepende dossiers. Het betreft dossiers inzake bewoning en gebruik van gebouwen. Dossiers die op géén enkele manier lopende havenprojecten schaden. Maar waarbij met een beetje goede wil een einde kan gemaakt worden aan de nodeloze controverses waar de MLSO nu al vele jaren in verwikkeld zit. Reeds enkele maanden geleden werden hierover in het college van Beveren duidelijke afspraken gemaakt en was er afgesproken dat we de nodige steun gingen zoeken bij Interwaas, het gewest en het Havenbedrijf. Ik heb echter moeten vaststellen dat ondanks overleg deze afspraken niet door iedereen gevolgd werden, met alle gevolgen van dien. De discussie was op sommige momenten ook onnodig persoonlijk.

Tweede reden is dat ik wegens ziekte tot minstens eind april niet aan vergaderingen en de voorbereiding ervan kan deelnemen. Hierdoor zal normaal de ondervoorzitter (Eddy Bruyninckx) mijn taken  - in casu de voorbereiding en het voorzitten van de vergaderingen - overnemen. Ik acht dit niet wenselijk. Het voorzitterschap van de MLSO komt volgens een gerespecteerde overeenkomst de gemeente Beveren toe. Voor mij is dit essentieel. Ik neem dan ook ontslag als voorzitter en bestuurder zodat iemand van Beveren, volgens de afspraken van het coalitieakkoord komt dit N-VA toe, het voorzitterschap kan overnemen en de goede werking verzekerd blijft.

Hopelijk zorgt mijn terugtreden ervoor dat de discussies minder persoonlijk worden en dat er de nodige opening ontstaat om in een aantal dossiers constructief tot een oplossing te komen.

Bruno Stevenheydens
 
< Vorige   Volgende >