Thuis - Weblog
persbericht: onafhankelijk gemeenteraadslid Afdrukken
woensdag 05 augustus 2015

Na een periode van 20 maanden heb ik vorige week opnieuw een vergadering van de gemeenteraad bijgewoond.  In april had ik mijn ontslag als schepen ingediend en gesteld lid te blijven van de gemeenteraad.

 

Vorige week heb ik op een bestuursvergadering van N-VA Beveren meegedeeld te zetelen als onafhankelijk raadslid. De redenen voor mijn ontslag zijn politiek geïnspireerd.

Al enige tijd geleden heb ik voor mezelf uitgemaakt me niet te kunnen verzoenen met het beleid en bepaalde standpunten die ik onvoldoende in samenspraak zie met het programma dat N-VA Beveren destijds heeft verdedigd. Onder meer uit loyaliteit met mijn voormalige partijcollega’s heb ik mijn schepenmandaat in april ter beschikking gesteld.

 

De belangrijkste redenen voor mijn keuze dienen echter niet in Beveren gezocht te worden. Ik wens mijn vroegere collega’s succes toe en heb hen het voorbije weekend bedankt voor de samenwerking in het verleden.

 

De relatie met N-VA nationaal is zowel politiek als persoonlijk al lange tijd volledig bekoeld. Het voorbije jaar heb ik diverse keren zowel de partijvoorzitter als andere bestuurders aangeschreven. Telkens mocht ik geen antwoord ontvangen, niet op mijn inhoudelijke vragen/kritiek noch persoonlijk (op een minimaal recent standaardbriefje na), en dit tijdens een lange periode dat een persoonlijk gesprek voor mij veel had betekend. 

 

Intern had ik de nodige kritiek. Toen ik in april 2011 tot N-VA toetrad was dit na een lange periode van verschillende toenaderingspogingen vanuit de N-VA partijtop, waarin men mij garandeerde dat er de nodige ruimte zou zijn voor debat en visie. In eerste instantie was ik niet van plan om me te engageren gezien het beleid van de Vlaamse regering in enkele Beverse dossiers waaronder Doel en het GRUP. Het was de voorzitter zijn zienswijze op de diverse dossiers en de ruimte voor debat/verandering die me over de streep hebben getrokken. De meesten herinneren zich nog wel een aantal publiekelijke uitspraken daarover en zijn aanwezigheid net voor de gemeenteraadsverkiezingen in Doel en de gehuchten met de boodschap dat hij voorstander was van het herzien van een aantal zaken. Na de gemeenteraadsverkiezingen veranderde de boodschap en kwam ik met mijn zienswijze meer en meer geïsoleerd te staan en dit op het ogenblik dat N-VA als grootste speler wel degelijk voor verandering/bijsturing kon zorgen.

 

Op een bepaald ogenblik is het enige wat nog overblijft een consequente houding. Ondanks wat anderen mogen denken of beweren acht ik een uitvoerend mandaat en het maken van de nodige compromissen wel degelijk noodzakelijk. Tenminste als dit de mogelijkheid geeft een verkiezingsprogramma voldoende en evenwichtig uit te voeren en intern in een partij als volwaardige gesprekspartner betrokken te worden om op een aantal dossiers te kunnen of mogen wegen. 

 

Bruno Stevenheydens

gemeenteraadslid Beveren

 
< Vorige   Volgende >