Thuis - Weblog
Interwaas en beheerraad bibliotheek Afdrukken
dinsdag 24 november 2015

Op de gemeenteraad van vanavond staat mijn vervanging geagendeerd in de beheerraad van de bibliotheek. Zonder mijn instemming word ik vervangen. En dit voor een orgaan waar partijpolitiek nooit heeft meegespeeld en waar in het verleden diverse partijen weleens vertegenwoordigers zonder of met een andere partijkaart hebben aangeduid enkel omwille van hun interesse in het beleid van de bibliotheek. Mijn mogelijke verdere inbreng wordt door de N-VA-fractie als onwenselijk en overbodig geacht. Vorige maand werd ik op dezelfde manier verwijderd uit Interwaas, de intercommunale van het Waasland.

In april van dit jaar gaf ik mijn schepenmandaat terug aan de Beverse N-VA-fractie. Zonder daarbij voorwaarden te stellen. Voorafgaand informeerde ik intern de mensen die het moesten weten en had er met een afvaardiging van het bestuur een gesprek plaats.

In augustus keerde ik voor het eerst in bijna 2 jaar terug naar de gemeenteraad. Op een bestuursvergadering van N-VA Beveren lichtte ik toe waarom ik in de toekomst als onafhankelijk raadslid zou zetelen. Het was een fijne vergadering met een 17-tal aanwezigen waarbij ook een dankwoord werd uitgesproken voor de geleverde inspanningen van het verleden. Zelf bracht ik enkele zaken ter sprake die nog hangende waren. Enerzijds het charter dat door elke kandidaat voor de verkiezingen werd ondertekend, anderzijds de twee externe mandaten die ik nog vervulde. De vergadering besliste dat het ondertekende charter niet zou bovengehaald worden en van geen tel meer was. Voor Interwaas en de beheerraad van de bibliotheek stelde ik dat ik bij een mogelijke wijziging graag voorafgaandelijk betrokken wou worden. Onmiddellijk liet Johan Smet, die me als schepen was opgevolgd, weten dat ik het mandaat in de bibliotheek kon verderzetten. Ik pruttelde nog wel even tegen of men daar wel zeker van was. 'Maar nee, als je dat graag verder doet, met veel plezier' en ik kreeg er nog een hartelijk schouderklopje bovenop.’

Zoiets interpreteer ik als een afspraak, een overeenkomst. Nauwelijks een maand later vernam ik 'stoemelings' dat dezelfde Johan Smet al het nodige had gedaan om mij met spoed te laten vervangen en dat er in het bestuur van N-VA Beveren al een stemming achter de rug was wie me zou opvolgen binnen Interwaas.

Ik wil mijn opvolgers veel succes toewensen. Ik herinner me nog de periode dat mijn telefoon niet stil stond omdat ik het breekijzer was om anderen een bepaald zitje te bezorgen in een of andere vergadering. Nu is het stil(ler) geworden;-) ‘Het is wat het is.’

Niet zozeer de vervanging, maar wel de manier waarop doet me iets. Hieronder een stuk uit het verslag van de gemeenteraad van oktober.

“Wijziging vertegenwoordiging Interwaas.

De voorzitter geeft toelichting bij volgend punt: Wijziging vertegenwoordiging Interwaas.

Raadslid Stevenheydens stelt dat hij sinds 1995 in de gemeenteraad zetelt.Het is de eerste keer dat een vervanging in een intercommunale op deze manier gebeurd. Niemand werd eenzijdig, zonder voorafgaand overleg, verwijderd uit een Intercommunale. De manier dat dit hier vandaag gebeurt, is voor raadslid Stevenheydens onnodig.

Begin augustus, voordat hij in Beveren bekend gemaakt heeft dat hij als onafhankelijke zou zetelen, is er tussen raadslid Stevenheydens en de N-VA-fractie en het bestuur een overleg geweest.

Op het einde van het overleg heeft raadslid Stevenheydens meegedeeld dat hij nog twee mandaten had.Hij heeft één mandaat in de beheerraad van de bibliotheek en één mandaat in Interwaas.

Hij wou dit wel verder doen, maar de eer komt toe aan de N-VA-fractie. Als de fractie vond dat dit moest veranderen, dan vroeg het raadslid om hem dit vooraf te laten weten. Er waren 17 personen op die vergadering aanwezig. Op dat ogenblik heeft er niemand dit mandaat teruggevraagd. Schepen Johan Smet heeft toen gereageerd met een schouderklopje. Indien raadslid Stevenheydens het wou, dan mocht hij als lid van de beheerraad van de bibliotheek blijven zetelen.

Half september heeft raadslid Stevenheydens vernomen - intern bij de voorzitter zijn partij - dat de vraag is gesteld wie er naar de beheerraad van de bibliotheek wou, omdat het mandaat werd open verklaard. Er was ook al een stemming binnen de partij geweest over wie er zich kandidaat stelde voor Interwaas.

Als men echter eerst een constructieve vergadering heeft gehouden met de vraag om het vooraf aan raadslid Stevenheydens te laten weten, dan had hij zelf ontslag genomen. Het was dan ook gemakkelijker geweest voor de mensen die zich kandidaat wensten te stellen om het mandaat op te nemen.

Raadslid Stevenheydens vindt de manier waarop hier mee om wordt gegaan zeer spijtig.

Hij verwijst naar de voorzitter die gezegd heeft: “Namens de meerderheid stellen wij voor…”.
Hij wil de voorzitter herinneren aan het verkiezingsprogramma dat zij samen geschreven hebben waar staat: “Een andere manier van besturen.” “Momenteel worden de meeste intercommunales, op een aantal uitzonderingen, enkel bevolkt door leden van de meerderheid. N-VA wil dit veranderen.”

Dit is een mogelijkheid om te veranderen. Raadslid Stevenheydens stelt zich niet kandidaat.

Er wordt hier zeer snel te werk gegaan. Het belangrijkste is de manier waarop men met elkaar omgaat. We zitten hier nog altijd als mensen in de gemeenteraad. Als raadslid Stevenheydens dit vooraf had geweten, dan had hij zelf ontslag genomen.

Raadslid Hulstaert, Groen-sp.a-fractie, zegt zich daar ook vragen over gesteld te hebben. We zien heel duidelijk dat het inderdaad niet hoeft dat het een lid is van de meerderheid. We vinden als fractie dat het eigenlijk getuigt van weinig fatsoen om iemand, van zodra hij geen lid meer uitmaakt van de meerderheid, te vervangen.

Schepen Kegels wil daar iets aan toevoegen. In de aanloop naar de verkiezingen werden er onder elkaar ook charters getekend dat, wanneer iemand de partij verlaat, hij al zijn mandaten teruggeeft aan die partij. In deze, inclusief de heer Stevenheydens, heeft elk lid van de N-VA-partij dit ondertekend. Hij zegt dat zijn partij correct heeft gehandeld.

Raadslid Stevenheydens heeft een vergadering met 17 mensen bijgewoond. Daar is het charter ook ter sprake gekomen. De schepen was zelf afwezig. Woorden die daar werden gezegd, zijn voor de heer Stevenheydens waardevol. Er zijn over het charter andere dingen gezegd dan dat er nu wordt over gezegd.

Hij vindt het heel onheus van de schepen om daar nu zo over te spreken. Hij schudt dit uit zijn mouw zeker omdat het tegenstrijdig is met de boodschap die de heer Stevenheydens van de 17 N-VA-collega’s heeft gekregen.

…..”

 
< Vorige   Volgende >