Thuis - Weblog
'Sluis zonder naam' - een overbodige wedstrijd Afdrukken
zondag 06 december 2015

Vorige week heeft het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 9 namen bekend gemaakt waarop gestemd kan worden om de ‘Deurganckdoksluis’ een nieuwe naam te geven. En dit zogezegd omdat het uitspreken van de naam 'Deurganckdoksluis' aan de andere kant van de wereld een groter probleem zou zijn als bijvoorbeeld 'Berendrechtsluis'. Een dure, overbodige wedstrijd waarbij de gemeente Beveren, die in het verleden alle namen heeft gekozen van de dokken en sluizen in de Waaslandhaven, gepasseerd wordt.

De gemeente Beveren (inbegrip van cultuurraad, …) is het beste geplaatst om zich te buigen over een eventuele andere naam voor de ‘Deurganckdoksluis’, mocht dat nodig geweest zijn. Sinds vorige week is bekend dat ‘Waaslandsluis’ één van 9 namen is die het Havenbedrijf voorstelt. Daarmee wordt het andere argument omtrent verwarring tussen Deurganckdok en Deurganckdoksluis wel lachwekkend, aangezien er reeds een ‘Waaslandkanaal’ is.                                                                                                                         'Deurganckdoksluis’, ‘Deurgancksluis’, ‘Kieldrechtsluis’, … het zijn namen waar ik me goed in kan vinden. Deze naamstoewijzing komt gezien het verleden de gemeente Beveren toe. Ik betreur dat men zich niet verzet heeft tegen deze onnodige wedstrijd en het resultaat afwacht. Mocht het resultaat niet goed zijn (bv een Antwerpse naam) dan zou men zich nog verzetten. Dat is zo’n beetje als met de Lotto meespelen en als het resultaat bedroevend is zijn geld terugvragen.


Hieronder de vraag die ik stelde op de gemeenteraad van oktober.

Uit het verslag van de gemeenteraad van 27 oktober 2015

*     Raadslid Stevenheydens, onafhankelijk raadslid, verwijst naar de vorige gemeenteraad waar een vraag werd gesteld over de wedstrijd van het Havenbedrijf over de naamgeving Deurganckdoksluis.  Het raadslid las vorige week in het persoverzicht dat de voorzitter van de gemeenteraad samen met schepen Kegels een oproep heeft gedaan naar de bevolking om massaal deel te nemen aan de wedstrijd en de naam Kieldrechtsluis in te geven. Hij las in die oproep ook de kritiek op de wedstrijd op zich met het dure watervalsysteem van 200 000 euro.

Het raadslid begrijpt niet dat, indien er op het einde van de wedstrijd toch een Antwerpse naam wordt gekozen, er alles aan gedaan zal worden om dit te veranderen. Men roept de bevolking op om deel te nemen, maar als het antwoord of de uitkomst niet naar onze wens is, gaan we de wedstrijd niet erkennen.

Dit wringt toch wel ergens.

Het raadslid vraagt of dit ook de strategie is die het college of de meerderheid gaat volgen indien de gewenste naam niet uit de bus zal komen.

In het reglement van de wedstrijd staat er dat een jury in de week van 19 oktober zal bepalen welke namen er weerhouden zijn en waar er nogmaals op gestemd kan worden. Zijn die namen ondertussen bekend?

 Het is niet de eerste keer dat het Havenbedrijf iets onderneemt om een naam van een dok, en nu een sluis, te veranderen. Tien jaar geleden wou men de naam van het Deurganckdok wijzigen in het Albert II-dok.
Toen was het Minister-President Peeters die het voorstel van het Havenbedrijf gekelderd heeft omwille van twee redenen. Enerzijds was het verankerd in het nooddecreet, maar anderzijds is het Vlaams Gewest bouwheer. Er is wetgeving en er zijn uitspraken van de Raad van State over wat wettelijk kan en mag..

Het is een dure wedstrijd om helemaal op het einde te zeggen dat we niet akkoord gaan.

Het gaat niet onmogelijk, maar wel moeilijk worden.                                                                                                                                                               

De voorzitter antwoordt dat hij die uitspraken samen met schepen Kegels heeft gedaan vanuit een andere rol dan deze die zij hier toebedeeld hebben. Dus niet in de rol als van voorzitter van de gemeenteraad en niet als schepen van dit college.

Schepen Kegels heeft namens zijn partij en zijn fractie hier in Beveren gereageerd.Dit was niet op het college besproken. De burgemeester heeft alleen op de gemeenteraad gezegd dat hij contacten heeft met de voorzitter van het Havenbedrijf en dat er over gesproken is. De kans is groot dat er een Antwerpse naam als winnaar gekozen wordt. De waterval heeft aan de kade gestaan. Als de mensen daar massaal gaan stemmen zijn voor een naam, dan is de kans zeer klein dat er een naam vanuit de Linkerscheldeoever zal gekozen worden. Hier is er minder gepromoot en de mindere interesse was duidelijk voelbaar.

Er is inderdaad gezegd dat, in het geval dat het een Antwerpse naam krijg, want de kans bestaat dat het zo zal zijn, daar de nodige kritiek op zal geleverd worden.


We hebben onze eigen partij hier niet bij gespaard. Het is in alle snelheid gebeurd zonder onze partij daar in te kennen. In Beveren waren wij hier niet mee akkoord en daarom hebben wij besloten om hierop te reageren.

 Raadslid Stevenheydens antwoordt zeer kort.

Hij merkt geen strategie als de schepen zegt dat hij in snelheid gepakt is.

Het was in de maand maart dat de woordvoerster van het Havenbedrijf bekend gemaakt heeft dat zij een wedstrijd gingen uitschrijven. Zij heeft ook gezegd dat namen zoals Kieldrechtsluis niet goed liggen.

Hij begrijpt niet goed dat er vanuit het college geen strategie is. Het havenbedrijf heeft geleerd van zijn fouten van tien jaar geleden. Toen is het niet gelukt met het Albert II-dok. Nu pakt men het anders aan. Men heeft de bevoegde Vlaamse minister daar in benaderd omdat die als bouwheer daar eigenlijk mee akkoord moet gaan.

Waarom heeft de gemeente dat niet gedaan? Waarom heeft Beveren diezelfde bevoegde minister niet gecontacteerd om te zeggen dat het in het verleden altijd Beveren geweest is dat de naamgeving heeft gedaan?

In 1982 heeft de gemeenteraad van Beveren alle namen goedgekeurd van het Waaslandkanaal, het Verrebroekdok, het Vrasenedok, de Kallosluis, de Farnèsebrug, enz.

Er hangt daar een hele historiek aan vast.

Het is onbegrijpelijk dat er nu geen strategie is om de naam van de Deurganckdoksluis in Waaslandse handen te houden. 

 

Raadslid Hulstaert, Groen-sp.a-fractie, vraag zich af hoe dat kon. Is het geen gemeentelijke materie om aan zaken op eigen grondgebied namen te geven?

Voorzitter De Wael zegt dat op die vraag vorige keer een antwoord is gegeven.

Er werd aan de burgemeester meegedeeld dat er een commissie zal opgericht worden die de verschillende voorstellen zal bekijken. Daarna zal die commissie een voorstel doen.

De burgemeester heeft nog geen bericht ontvangen wanneer die commissie zal opgericht worden.Men heeft aan de burgemeester gevraagd om te zetelen in deze commissie. Hij is dan ook bereid om dit te doen. Ook aan de voorzitter van de MLSO, de heer Vlegels, werd gevraagd om in deze commissie te zitten.

Schepen Deckers heeft vroeger al eens een naam laten vallen die ook bij de collega’s naar voor is gekomen, nl. de Kieldrechtsluis. Deze naam is zeker te verdedigen.

Laat ons even afwachten wat het resultaat is. Als het een resultaat is waar iedereen mee tevreden kan zijn, dan moeten we geen verdere stappen meer ondernemen.

Raadslid Stevenheydens heeft het reglement van de wedstrijd voor zich liggen.

Er wordt niet gesproken over een commissie. De jury zou voor 19 oktober 2015 tien namen selecteren waarop gestemd kan worden. Hij merkt dat het reglement niet gekend is bij de gemeente Beveren.
Het Havenbedrijf heeft zich hier goed voorbereid en dit gebetonneerd met een reglement. Men kan dit allemaal achteraf betwisten, maar dan zijn het wel een beetje vijgen na Pasen. We hadden dit beter vooraf gedaan.

 

 

 

 
< Vorige   Volgende >