Thuis - Weblog
Voorstel van resolutie om zone van 1800 meter rond de kerncentrale te vrijwaren van havenuitbreiding
woensdag 28 april 2010
Op persoonlijk initiatief - in eigen (parlementaire)fractie kreeg ik immers onvoldoende steun - heb ik een voorstel van resolutie ingediend in het federaal parlement om in een zone van 1800 meter rond de kerncentrale geen petrochemische of havenuitbreidingen toe te laten. De goedgekeurde proefdruk van dit voorstel werd ingediend en rondgezonden, nog voor de val van de regering. Behandeld zal het niet meer worden. Maar ik wil met dit bericht uw aandacht voor deze problematiek vragen. Ik vermoed dat dit voorstel mijn laatste federaal genomen politiek initiatief zal zijn.
Lees meer...
 
Terugblik op drie jaar federale praatbarak
vrijdag 23 april 2010

ImageGisteren trok de Open VLD de stekker uit de federale regering. Wat begon met een eis tot een onmiddellijke splitsing van BHV veranderde in een schandelijke knieval voor de wil van de koning. Het ganse gebeuren was een triest schouwspel waarbij ik geen vreugde maar enkel plaatsvervangende schaamte voel. Alle Vlaamse partijen stellen (zogezegd) achter een splitsing van BHV te staan. Alle Vlaamse partijen stelden reeds meermaals dat het splitsen van BHV eenvoudigweg kan gebeuren door een stemming in de Kamer. Gisterenvoormiddag kondigden de meerderheidspartijen nog de onmiddellijke agendering van het BHV-voorstel voor de namiddagzitting aan. Maar nadat Kamervoorzitter Dewael terugkeerde van koning Albert werd de zitting verdaagd. Men wil nog liever nieuwe verkiezingen, opnieuw maandenlang politiek immobilisme in plaats van de splitsing van BHV te stemmen.  Het gebrek aan moed aan Vlaamse kant is overduidelijk.

Het ganse gebeuren geeft me de aanleiding om terug te blikken op mijn lidmaatschap van het federale parlement gedurende de voorbije drie jaar.
Lees meer...
 
Mobiliteit – haal het zwaar verkeer uit de dorpscentra!
donderdag 22 april 2010

In het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen wees onze fractie reeds op het belang om via parallel- en enkele lokale verbindingswegen het zwaar verkeer uit de dorpscentra te halen. Hopelijk wordt hier de komende jaren eindelijk werk van gemaakt!

De Vlaamse regering heeft een aanzet tot beslissing genomen over de Oosterweelverbinding. Indien haalbaar dan zal de kleine ring rond Antwerpen gesloten worden via een tunnel .

Uiteraard zien wij het positieve van de regeringsbeslissing. Gedurende jaren zijn we ongerust geweest dat de regering zou kiezen voor nepoplossingen in plaats van de ring rond Antwerpen te sluiten. De beslissing om op zeer korte termijn de haalbaarheid van een tunnel in het BAM-tracé te toetsen kunnen wij enkel toejuichen. De sluiting van de ring rond Antwerpen is een prioriteit! Het BAM-tracé is hiervoor het best geschikt. Een tunnel vermijdt – in tegenstelling met de gecontesteerde Lange Wapperbrug – een aanslag op de leefbaarheid van de omliggende Antwerpse wijken. Politieke spelletjes en de discussie welke regeringspartij in deze beslissing gezichtsverlies zou hebben geleden zijn overbodig. De mobiliteit in en rond Antwerpen en dus ook in het Waasland is te belangrijk om deze nog verder te verzieken!
Lees meer...
 
Boerenstraat blijft onveilig
woensdag 14 april 2010
ImageGemeenteraadslid Nico Lauwaert heeft op de gemeenteraad nogmaals gewezen op de onveilige toestand van de Boerenstraat door de stuk gereden bermen en het ontbreken van een veilig fietspad. Ondanks oplapwerken vertonen de zachte bermen in de Boerenstraat regelmatig putten tot 40cm diep. Ondanks het alternatief van het fietspad langs het spoor zullen veel fietsers deze verbindingsweg richting Nieuwkerken blijven gebruiken. De Vlaams-Belangfractie heeft op de gemeenteraad voorgesteld om de fietsers in deze straat niet langer als afremmiddel te gebruiken en ook de onveilige bermen te verhelpen door een veilig fietspad aan te leggen. 
Lees meer...
 
Aantal parkeerplaatsen, burgemeester is de tel kwijt….
dinsdag 13 april 2010

Het gemeentebestuur wil blijkbaar nog meer parkeerplaatsen schrappen in het centrum van Beveren want op een recente commissievergadering over de bouw van een nieuw gemeentehuis sprak men steeds over 300 parkeerplaatsen aan het Gravenplein (tussen het politiecommissariaat en het cultureel centrum). Men stelde dat men het huidige aantal zeker niet zou verminderen tot minder, tot minder dan de 300…. Maar men kan blijkbaar niet goed tellen…

Lees meer...
 
Toekomst hoeve Hof ter Walle
woensdag 07 april 2010
ImageEnkele weken terug heeft Vlaams minister Bourgeois meegedeeld de beschermingsprocedure te zullen opstarten voor de hoeve Hof ter Walle. Spijtig genoeg werd de schuur van de hoeve al meer dan 1 jaar geleden met medewerking van de gemeente ontdaan van haar dakbedekking. In plaats van een overleg tussen actievoerders en Vlaamse overheid mogelijk te maken koos het gemeentebestuur voor de ondersteuning van de sloop via politieoptreden. Nadat de Vlaamse overheid de sloop stop zette heeft de gemeente het voorbije jaar niets ondernomen voor de bescherming van deze waardevolle hoeve. Op de gemeenteraad vroeg raadslid Marleen Coucke wat de gemeente gaat doen?
Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 21 22 23 24 25 Volgende > Einde >>

Resultaten 127 - 132 van 145