Thuis - Weblog
College Beveren steunt petitie voor het behoud van Ouden Doel en Rapenburg
maandag 04 maart 2013
ImageMaandagmorgen overhandigden een aantal inwoners van Ouden Doel en Rapenburg een petitie aan de  kersverse gouverneur van Oost-Vlaanderen, Jan Briers, in Gent, waarin gepleit wordt voor het behoud van beide gehuchten. Het college van de gemeente Beveren steunt – geheel in overeenstemming met het coalitieakkoord - deze actie.
 
De afgelopen weken zijn er vanuit de Beverse meerderheidspartijen CD&V en N-VA de nodige contacten gelegd om nog wijzigingen te bekomen voor het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen. Contacten met AWZ (Administratie Waterwegen & Zeekanaal) maken bovendien duidelijk dat er geen noodzaak is om een nieuwe Sigmadijk aan te leggen rond de gehuchten en dat zelfs binnen de krijtlijnen van het huidige GRUP de gehuchten behouden kunnen blijven.
Lees meer...
 
Forten en Linies als grensoverschrijdend erfgoed
vrijdag 22 februari 2013
ImageOp vrijdag 22 februari mocht ik als schepen van Toerisme de aanwezige deelnemers (deputé, wethouders, schepenen en beleidsmedewerkers) aan het slotcolloquium "Forten en Linies als grensoverschrijdend erfgoed"welkom heten op het Fort Liefkenshoek. Een interessante grensoverschrijdende ontmoeting tussen Brabanders, Hollanders, Vlamingen en Zeeuwen om het cultureel erfgoed van zowel de "Staats-Spaanse" als "Hollandse Waterlinie" veilig te stellen.
Lees meer...
 
Scheldewijding krijgt weer subsidie
vrijdag 08 februari 2013
(Het Laatste Nieuws – 8 februari 2013)

Het Beverse schepencollege heeft beslist om de Werkgroep Scheldewijding dit jaar een toelage toe te kennen van maar liefst 10.000 euro. Het geld zal worden gebruikt voor de organisatie van de Scheldewijding en de Doelse Feesten....
Lees meer...
 
Onnodige uitzettingsactie MLSO- N-VA dringt aan tot redelijkheid inzake optreden MLSO tov bewoners
donderdag 22 november 2012

Onnodige uitzettingsactie MLSO - N-VA dringt aan tot redelijkheid inzake optreden MLSO tegenover bewoners Oud Arenberg Kieldrecht

ImageSinds woensdag hebben we vernomen dat een deurwaarder in opdracht van de Maatschappij Linkerscheldeoever een aantal bewoners in Oud Arenberg Kieldrecht heeft laten weten dat zij binnen de 24 uur de door hun bewoonde woning dienen te ontruimen. Voor N-VA is dit een onbegrijpelijke en onredelijke uitvoering van een vonnis van de vrederechter (augustus) waartegen nog een beroepsprocedure loopt. Het betreft een aantal bewoners uit de streek (sommigen wonen al gans hun leven in Oud Arenberg) die de woningen (die momenteel geen enkel project in de weg staan) willen behoeden voor leegstand en afbraak. Tijdens de verkiezingsperiode is het woonbeleid in de polder, de gehuchten en Doel in het algemeen en het behoud van de woningen in Oud Arenberg in het bijzonder een aandachtspunt geweest. Gezien de verkiezingsuitslag, de nieuwe meerderheid en de prioriteitennota dient het optreden van de MLSO beschouwd te worden als onnodig en provocatief. Een terughoudendheid van het deels uittredende bestuur van de MLSO zou een evidentie moeten zijn.

Lees meer...
 
Goedkeuring PRUP Glastuinbouwzone Groen Beveren (in kartel met SP.a) ontloopt eigen verantwoordelijk
maandag 12 november 2012

Groen Beveren heeft deze ochtend een persbericht verstuurd over het goedgekeurde Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplan Glastuinbouwzone Melsele waarbij het enkel kritiek op anderen uit, maar vergeet dat zijzelf verantwoordelijkheid konden nemen in dit dossier. Voor de zoveelste maal ontloopt Groen Beveren haar verantwoordelijkheid met oneerlijke kritiek op anderen. N-VA dient blijkbaar als de bliksemafleider om te verbergen dat SP.a (de kartelpartner van Groen Beveren) niets heeft ondernomen om het plan provinciaal bij te sturen.

Groen Beveren heeft zich in een kartel samen met SP.a aan de kiezer aangeboden. De vraag is of het glastuinbouwproject in Melsele een breekpunt was bij het aangaan van dit kartel. Heeft Groen SP.a opgedragen om op Provinciaal niveau af te zien van dit plan? Blijkbaar niet. Nochtans levert SP.a zowel de provincieraadsvoorzitter als een provinciale gedeputeerde in de Oost-Vlaamse meerderheid. Groen Beveren had via haar kartelpartner SP.a de mogelijkheid te wegen op dit dossier, maar heeft dit niet gedaan.

Lees meer...
 
CD&V en N-VA vormen stabiele coalitie in Beveren
dinsdag 23 oktober 2012

In Beveren hebben CD&V en N-VA een bestuursakkoord gesloten voor de komende zes jaar. Het nieuwe bestuur heeft de ambitie Beveren verder uit te bouwen tot een gemeente waar het aangenaam wonen is voor alle inwoners. Het uitgebreide beleidsplan voor de komende legislatuur met daaraan gekoppeld het financieel meerjarenplan zal begin 2013 worden uitgewerkt en uitvoerig aan onze inwoners worden toegelicht.

Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 19 - 24 van 145