Thuis - Weblog
N-VA roept Maatschappij LSO op om bewoning te behouden in De Putten (Kieldrecht)
woensdag 29 augustus 2012

ImageOp de gemeenteraad van mei en juni kwam de problematiek van het gebied De Putten (Oud Arenberg Kieldrecht) uitgebreid ter sprake. Dit gebied met bijzondere natuurwaarden, dat reeds dateert uit de Middeleeuwen, dreigt verloren te gaan in het havenuitbreidingsplan. Nochtans zijn er geen concrete plannen voor het gebied. Een aantal woningen zijn sinds april bewoond door de jongeren van de Derde Generatie.  De MLSO wil de woningen ontruimen om ze af te breken.

N-VA Beveren heeft in haar bezwaarschrift tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Antwerpse Haven gevraagd het waardevolle gebied met zijn bewoning te behouden. Gezien de ligging aan de rand van het havenuitbreidingsgebied is dit best mogelijk. Ook de bewoners van de gehuchten Rapenburg en Ouden Doel volgen met argusogen wat er in Kieldrecht gebeurt. Ook daar is de Maatschappij LSO eigenaar van verschillende woningen.

Lees meer...
 
N-VA Beveren bundelt ervaring en vernieuwing in sterke lijst!
maandag 27 augustus 2012

ImageJens De Wael:Ongeveer een jaar geleden begonnen we met het samenstellen van een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Een werk dat we met gedrevenheid en achtzaamheid hebben uitgevoerd. Onze doelstelling om met een sterke groep kandidaten naar de kiezer te trekken hebben we overtroffen. We stellen een lijst voor met evenwicht in leeftijd, achtergrond, ervaring, …  Alle deelgemeenten zijn vertegenwoordigd. Ik ben ervan overtuigd dat onze ploeg de slagkracht heeft om te gaan voor verandering in Beveren. Vandaag is het ogenblik om de laatste 5 namen bekend te maken.”

Roger Heirwegh: We zijn zeer tevreden dat Roger de N-VA lijst met zijn ervaring versterkt. Roger is iemand wiens jarenlange ervaring en positieve inzet als gemeenteraadslid en ex-schepen voor de Beverse bevolking en de N-VA belangrijk zijn. 

Lees meer...
 
Gouverneur tikt college op de vingers ivm niet beantwoorden schriftelijke vragen
dinsdag 21 augustus 2012

Oost-Vlaams gouverneur André Denys heeft geantwoord op mijn klacht van 31 mei wegens het niet beantwoorden van 22 schriftelijke vragen (van begin januari tot eind april) gesteld aan het college. Pas nadat ik klacht had ingediend volgde een antwoord op de meeste vragen, sommigen blijven nog steeds onbeantwoord.

De gouverneur heeft het college opgedragen artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad conform het gemeentedecreet  – dat bepaalt dat schriftelijke vragen van raadsleden binnen de 30 dagen een antwoord dienen te krijgen – strikt te eerbiedigen.

Lees meer...
 
Uitbreidingsplannen in de Waaslandhaven zijn aan evaluatie toe
zaterdag 18 augustus 2012

Image1. N-VA Beveren heeft bezwaarschrift ingediend tegen GRUP Afbakening Antwerpse Haven

Op 6 augustus eindigde de periode van openbaar onderzoek waarin men bezwaar kon indienen.

N-VA Beveren heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om nogmaals een aantal standpunten zeer duidelijk te stellen en maximaal aan te dringen op belangrijke wijzigingen in de havenuitbreidingsplannen. Op de gemeenteraad van 28 juni werd reeds door de voltallige raad eensgezindheid bereikt over het behoud van de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg. N-VA wil echter een standpunt waaruit visie blijkt en waarin ook het belang van de landbouw, de andere gehuchten en Doelcentrum duidelijk onderstreept worden. En een krachtige NEEN tegen een mogelijk Saeftinghedok.

2. Beschermingsaanvraag Zoetenbermdijk

Lees meer...
 
Aannemer verbergt bouwafval onder grasveld – schriftelijke vraag aan het college blijft onbeantwoord
vrijdag 17 augustus 2012

ImageIn januari werd ik door enkele inwoners van Melsele geïnformeerd over het mogelijk storten van bouwafval onder een veld aan de straatkant in de Gaverlandwegel (deel tussen Dijkstraat en Van Puymbroecklaan). De werken aan deze straat hadden een hele tijd in beslag genomen. Ik ben de situatie ter plaatse gaan bekijken en kon vaststellen dat op ongeveer een 100 meter aan de rechterstraatkant (komende van de Dijkstraat) een groot deel van een braakliggend terrein (waar op later tijdstip een verkaveling zal komen) was omgewoeld.

Omdat in april 2011 de richtlijnen mbt vragen van raadsleden aan de gemeentelijke diensten plots verstrengd werden – en ik al eens (onterecht weliswaar) op de vingers was getikt - richtte ik mijn vragen en melding rechtstreeks aan het college. Via een schriftelijke vraag aan het college van 17 januari maakte ik de meegedeelde informatie over en vroeg zowel om onderzoek als om een verantwoording over het toezicht op de werken. Het college komt wekelijks bijeen en tot voor januari 2012 werden de schriftelijke vragen van de raadsleden onmiddellijk naar de juiste gemeentelijke diensten gestuurd voor nazicht van de informatie en ter voorbereiding van het antwoord.

Lees meer...
 
N-VA vraagt meer aandacht voor de wijk Melkaderlaan in Kallo
dinsdag 07 augustus 2012

ImageDe voorbije weken werden verschillende mandatarissen van N-VA aangesproken over diverse problemen in de Melkaderlaan in Kallo. In deze grootschalige woonwijk van de Maatschappij voor Huisvesting zijn er al eerdere problemen geweest. Begin dit jaar werd het project ‘Bruisende Buurt’ in het leven geroepen, de wijk Melkaderlaan zou het eerste proefproject zijn. De aandacht voor de wijk is blijkbaar stilgevallen. N-VA is tevreden dat er in onze gemeente twee preventiewerkers werden aangesteld waarbij er ook meer aandacht aan de wijk Melkaderlaan zal worden gegeven. Dit is echter onvoldoende. Zeker als blijkt dat afval en gedumpt oud papier weken blijven liggen en de structurele gekende problemen blijven.

Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 37 - 42 van 145