Thuis - Weblog
Amendement tegen onteigeningsplan Doelcentrum nipt weggestemd
vrijdag 29 juni 2012

ImageVernietiging Gewestplan morele als inhoudelijke opsteker

Gisterenavond debatteerde de gemeenteraad van Beveren over het gemeentelijke advies op het Ontwerp GRUP “Afbakening zeehavengebied Antwerpen”. De gemeenteraad was unaniem in haar advies om de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg te behouden. Een amendement van de N-VA fractie tegen het voorziene onteigeningsplan voor Doelcentrum werd nipt, met 17 stemmen tegen en 16 voor, weggestemd. Het ganse advies kon rekenen op 18 stemmen voor en 16 onthoudingen. Wie de ganse discussie goed gevolgd heeft stelt vast dat er de grootste bedenkingen heersen tegen de zogenaamd indicatieve intekening van een 2de getijdendok. Spijtig genoeg heeft een nipte meerderheid niet de moed om in het advies duidelijk te stellen dat een Saeftinghedok niet gewenst is. Mocht het idee voor een 2de getijdendok worden opgeborgen dat opent dit immers perspectieven en is een zulk ingrijpend havenuitbreidingsplan niet nodig.

Lees meer...
 
De Ronde van Vlaanderen in Beveren
maandag 18 juni 2012

ImageN-VA niet welkom in Beveren?

Onder leiding van algemeen voorzitter Bart De Wever legt de N-VA-top een week lang met een speciaal aangeklede campagnebus een grootschalige Ronde van Vlaanderen af. Op dinsdag 19 juni rond 9.40 uur stopt de N-VA-bus in Beveren. Het bezoek is al een tijdje voorbereid.

Om alles goed en tot op de letter van het politiereglement na te leven hadden we voor het bedelen van marktpamfletjes toelating gevraagd van de burgemeester, een formaliteit dachten we. Tot onze verbazing heeft hij eerst mondeling en nadien ook schriftelijk meegedeeld dat dit ons verboden wordt. Uiteraard zijn wij tot elk overleg bereid omtrent verkiezingspropaganda en zouden we er zelf zorg voor dragen dat folders op de grond opgeraapt worden. Een marktbezoek tijdens verkiezingen en pre-campagnes is in Beveren bij alle partijen (!)  algemeen aanvaard. CD&V mocht begin maart haar nationale aftrap geven in het gemeentelijke voetbalstadion, wij worden met zulke obstructie geconfronteerd, niet te begrijpen!

Lees meer...
 
Op stap door Kallo
zaterdag 09 juni 2012
ImageVandaag was N-VA aanwezig in Kallo om de inwoners te informeren over onze lokale aandachtspunten voor de verkiezingen. De komende weken zal je ons nog meer in het straatbeeld zien!
Lees meer...
 
Vraagstelling in het Vlaams Parlement over het GRUP en heb behoud van de gehuchten
vrijdag 08 juni 2012
Op donderdag 7 juni werden er in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken vragen gesteld over de voorlopige vaststelling van het GRUP Havenuitbreiding en de gehuchten. Hieronder leest u de vraagstelling.
Lees meer...
 
Beveren verdient een voltijdse burgemeester en geen driedubbele cumul
vrijdag 08 juni 2012

Ernst en visie als alternatief voor bruisend populisme

Gisterenmiddag werd er voor het eerst sinds de voorlopige vaststelling van het GRUP in het Vlaams Parlement gedebatteerd. Meer specifiek ging het over het verdwijnen van de gehuchten versus de zogenaamde noodzaak van de huidige havenuitbreidingsplannen. Bevers burgemeester en Vlaams Parlementslid Marc Van de Vijver stuurde tot verrassing van velen zijn kat. Onbehoorlijk en een slag in het gezicht,  niet enkel voor de bewoners van het geviseerde gebied maar voor gans Beveren. Het werk in het Vlaams Parlement vraagt inzet in vele commissievergaderingen en het studeren van de daarbij horende dossiers. Een werk dat in schril contrast staat met het bijwonen van de vele kermissen, jubileums en feesten. Politici dienen een gezond evenwicht te vinden tussen beiden. Onze burgemeester slaagt er niet in dit evenwicht te vinden . Hij is koploper van afwezigheid in de commissies van het Vlaams Parlement en op drie jaar tijd heeft hij nog geen enkele mondelinge vraag of interpellatie gesteld in commissie of plenaire. De gemiste kansen voor bijvoorbeeld Beverse en Wase dossiers zijn niet te tellen. De anderhalve wedde voor de cumul van beide mandaten is bijzonder slecht besteed.

Lees meer...
 
Klacht bij gouverneur wegens niet beantwoorden schriftelijke vragen
woensdag 30 mei 2012

College respecteert al meer dan 4 maanden reglement van orde van gemeenteraad niet

Als gemeenteraadslid maak ik gebruik van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Beveren omschrijft in artikel 11 het recht van de gemeenteraadsleden tot het stellen van schriftelijke vragen. Dit recht wordt ook duidelijk omschreven in het gemeentedecreet. Ik maak hiervan gebruik om meer uitleg over bepaalde collegebeslissingen te verkrijgen, om verkeerssituaties/ kleine dossiers aan te kaarten of de nodige achtergrondinformatie op te vragen die van belang is bij de voorbereiding van bepaalde dossiers.

Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 49 - 54 van 145