Thuis - Weblog
College verdeelt bevolking en blaast warm en koud
woensdag 16 mei 2012

ImageResultaat extra gemeenteraad GRUP Havenuitbreiding

Gisterenavond vond de extra gemeenteraad - bijeengeroepen door raadsleden van Groen, N-VA en onafhankelijken - plaats. Als agendapunt werd door dezelfde raadsleden een evenwichtige motie ingediend welke de verdediging opnam van de bewoners van de gehuchten Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, het ganse polder en landbouwgebied en de bewoners (eigenaars en huurders) in Doel-centrum. De argumentatie van het Havenbedrijf Antwerpen dat 15 bedrijven hoogdringend op het GRUP Havenuitbreiding zitten te wachten kon zowel door de burgemeester als door schepen Deckers (voorzitter Maatschappij LSO) niet bijgetreden worden.

Met ontgoocheling hebben we echter moeten vaststellen dat het college weinig respect had voor de indieners van de motie en zonder constructief debat haar eigen motie via amendement aan de raad trachtte op te dringen. De meerderheidsmotie werd nipt met 18 stemmen voor en 17 (onthouding en tegen) aangenomen. Het college heeft hiermee een bijzonder slecht signaal gegeven door de bevolking op te delen. Nochtans dragen burgemeester en het college de verantwoordelijkheid om al de getroffen inwoners, landbouwers en bewoners van het gebied te verdedigen.

Lees meer...
 
Oproep tot eensgezinde Wase strategie tegen GRUP Havenuitbreiding
zondag 29 april 2012

ImageIn Beveren is men nog steeds niet bekomen van de voorlopige vaststelling afgelopen vrijdag van het GRUP ‘Havenuitbreiding’. Vanuit het Waasland was er geen enkele milde reactie te horen, integendeel enkel ongeloof, verbijstering en bittere teleurstelling. Onder het mom van een controversieel havenuitbreidingsplan wordt een gigantisch gebied van meer dan 1500 ha afgebakend. In totaal gaat het om meer dan 400 woningen en landbouwbedrijven. Voor de gehuchten Rapenburg en Ouden Doel (waarvan in het verleden gesteld werd dat ze konden blijven) wordt een onteigeningsplan voorzien om plaats te maken voor natuurontwikkeling waarvoor alternatieven mogelijk zijn. Voor Doel-centrum is in het GRUP eveneens een onteigeningsplan voorzien, hoewel de noodzaak tot onteigening ontbreekt. Voor de zogenaamde Saeftinghezone buiten Doelcentrum zijn er (nog) geen onteigeningsplannen voorzien, evenmin voor het gehucht Saftinge wat onmiddellijk de tegenstrijdigheid met het voorbarige onteigeningsplan voor Doel-centrum aantoont.

Lees meer...
 
Kritiek op voorlopige vaststelling GRUP ‘afbakening zeehavengebied Antwerpen’
vrijdag 27 april 2012

ImageVandaag heeft de Vlaamse regering het GRUP ‘afbakening zeehavengebied Antwerpen’ voorlopig vastgesteld. Ik betreur ten zeerste de beslissing. Aan dit bijzonder complexe dossier zit nauwelijks nog een goede kant. Het betreft echter een voorlopige vaststelling, er volgt immers een openbaar onderzoek.

Behoud van de gehuchten is perfect mogelijk

De voorbije maanden bleef de vaststelling uit omdat er door het gemeentebestuur Beveren en N-VA werd aangedrongen om de 2 gehuchten Ouden Doel en Rapenburg uit het GRUP (en dus ook uit het onteigeningsplan te houden). Verschillende keren heeft N-VA op de Vlaamse regering via studiewerk aangetoond dat beide gehuchten technisch kunnen behouden worden en dat dit maatschappelijk ook gewenst is. Het is perfect mogelijk om in de onmiddellijk omgeving van de gehuchten het huidige natuurgebied Doelpolder Noord niet om te vormen tot GGG (Gereduceerd Getijden Gebied) in verbinding met de Schelde. Als men het GGG verder van de gehuchten houdt, is de leefbaarheid gegarandeerd en is er ook geen sprake van noodzakelijke zware investeringen. Uit gesprekken met natuurspecialisten blijkt dit mogelijk te zijn, alleen dienen plannen dan bijgestuurd te worden. De druk die het Havenbedrijf op het dossier heeft gezet heeft zijn voorlopige tol geëist. Het is een schande dat de gehuchten onnodig worden opgeheven.

Lees meer...
 
N-VA verwelkomt Boudewijn Vlegels
vrijdag 27 april 2012

ImagePersconferentie in Kieldrecht

Op een persconferentie in Kieldrecht die doorging op 27 april kondigde voorzitter Jens De Wael dat Boudewijn Vlegels de rangen van N-VA komt versterken. Hij omschrijft de man als een zwaargewicht in de Beverse politiek, die een zeer rijke ervaring kan voorleggen. Boudewijn is vooral bekend om zijn dossierkennis, en zijn doordachte visies.

De volledige statutaire procedure werd doorlopen, zodat deze voormalige VU-politicus nu de logische stap kan zetten naar de N-VA.

Lees meer...
 
N-VA Beveren voorstander van een internetpagina “wegenwerken Beveren”
woensdag 18 april 2012

ImageIn drie verschillende deelgemeenten worden we momenteel geconfronteerd met grote wegenwerken. Zulke werken zorgen voor een moeilijke bereikbaarheid. Omwille van een slechte communicatie worden de problemen nog verergerd. Het gebrek aan goede informatie zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties en plaatselijke opstoppingen. Bij de middenstanders leidt het tot heel wat wrevel. Een betere communicatie en informatie zou een deel van de problemen kunnen wegnemen.

Vorige week heeft men in Melsele in de zone van de nieuwe gevangenis de omleidingsweg (omwille van de werken op de Krijgsbaan) richting Melsele afgesloten, echter zonder de signalisatie aan te passen. Van Kruibeke naar Melsele volgden de wagens de omleidingspijlen doorheen de zone Schaarbeek om dan vast te rijden op de werken aan de gevangenis. De signalisatie werd pas na een aantal dagen aangepast. Een alternatief is er nauwelijks of toch niet duidelijk aangegeven of bekend gemaakt, met het gevolg dat een deel van het verkeer afkomstig van de E17 het eenrichtingsstatuut van de Fortstraat negeert.

Lees meer...
 
Vandalisme Doel - Gemeentebestuur talmt met uitvoeren beloofde maatregelen
dinsdag 03 april 2012

ImageAfgelopen weekend werd er opnieuw ingebroken en schade toegebracht aan een leegstaand pand in Doel. Nochtans zijn de meeste van de vandalenstreken te vermijden indien de beloofde maatregelen worden uitgevoerd.

Op de gemeenteraad van 28 februari werd nochtans meegedeeld dat de beloofde maatregelen (slagboom en waarschuwingsborden) reeds beslist waren en enkel nog uitgevoerd moesten worden. Uit de collegebesluiten blijkt echter dat er over het plaatsen van slagbomen aan de inkom van Doel nog NIETS beslist is. Wel heeft het college op haar vergadering van 12 maart beslist om twee waarschuwingsborden in Doel te plaatsen voor de som van 1 200 euro.  Wanneer deze geplaatst zullen worden blijft een vraag.

Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Resultaten 55 - 60 van 145