Thuis - Weblog
N-VA wenst vernieuwde Beverse feesten alle succes toe!
dinsdag 20 maart 2012

ImageBeverse feesten volkser en terug aan het verenigingsleven

N-VA gaf in september vorig jaar op de gemeenteraad  de voorzet om de Beverse feesten opnieuw kleinschaliger en volkser te maken. Het inkorten van de feesten was een goede beslissing, maar het programma sloeg niet meer aan. Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens drong bij het gemeentebestuur aan op een herbronning en een nieuw concept waar samenwerking met jeugdraad, het verenigingsleven en de horeca centraal staat. Ondertussen is de beslissing genomen dat een enthousiaste groep jonge mensen voor een programma zal zorgen op het feestplein en dit in samenwerking met jeugdraad/centrum.

Lees meer...
 
Maatschappij Linkerscheldeoever verdedigt behoud gehuchten niet!
vrijdag 02 maart 2012
Deze week woensdag kreeg ik de Nieuwsbrief van de Maatschappij Linkerscheldeoever (Halo) in de brievenbus en verslikte me in mijn koffie bij het lezen van het artikel/interview met voorzitter Peter Deckers. Het artikel over de voorzitter van de Maatschappij LSO – die tegelijk schepen is in de gemeente Beveren – gaat voornamelijk over het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) havenuitbreiding. Volgens voorzitter/schepen Deckers biedt het plan “eindelijk rechtszekerheid voor alle betrokkenen en moet het nu met één stem verdedigd worden.” Een hoogst eigenaardige stelling aangezien het college van de gemeente Beveren verschillende bezwaren/opmerkingen heeft geformuleerd waar in de Nieuwsbrief van de Maatschappij volledig aan voorbij wordt gegaan.
Lees meer...
 
Over witte, zwarte en andere konijnen..
zaterdag 25 februari 2012
De afgelopen dagen was er naar aanleiding van enkele twitterberichten de nodige ophef over het kleine groepje mandatarissen dat zijn individuele weg heeft afgelegd van het VB naar de N-VA. Zowel voor politici als Freya Van den Bossche als journalisten als Bart Brinckman was het een belangrijke topic. Zonder dat er het afgelopen jaar door nationale persredacteurs gepeild werd naar mijn persoonlijke inzichten werd ik nog maar eens ingepast in het vakje van de ‘ex-en’, de ‘extremen,’ de zogenaamd ‘zwarte konijnen’. Het laatste troetelnaampje hebben we te danken aan FVdB die de vergelijking maakte  met de overstap van mandatarissen van Groen en de Volksunie die haar partij groener en Vlaamser zou gemaakt hebben en waar ze de vraag aankoppelt wat de toetreding van een aantal voormalige VB’ers met de N-VA zal doen.
Lees meer...
 
Dienstverlening De Lijn van en naar deelgemeenten mag niet teruggeschroefd worden!
vrijdag 24 februari 2012
N-VA gemeenteraadsleden Ingeborg De Meulemeester en Bruno Stevenheydens zijn ernstig bezorgd over de intenties van De Lijn om de dienstverlening fors terug te schroeven. Deze intenties worden aangekondigd als besparingsplannen, de gemeentebesturen hebben tot 24 februari de tijd om te reageren. N-VA dringt er bij het college op aan om sterk te reageren. Eerdere verworvenheden inzake de bereikbaarheid van deelgemeenten met het openbaar vervoer mogen niet opnieuw op de helling gezet worden.
Lees meer...
 
Extra maatregelen voor de veiligheid in Doel
vrijdag 03 februari 2012

ImageVragen omtrent evaluatie illegale fuif onvolledig beantwoord

Op de gemeenteraad van dinsdag werd bekend gemaakt dat extra veiligheidsmaatregelen in Doel verder onderzocht worden. Er werd ingestemd met de vraag een groot infobord te plaatsen bij de inkom van Doelcentrum. De mogelijkheid van een slagboom (met identiteitscontrole) op de Engelsesteenweg wordt op korte termijn onderzocht, mogelijks stelt er zich nog een probleem met de privacywetgeving. Het zou echter eenvoudiger zijn om op een verdoken plaats een slimme camera te plaatsen die onmiddellijk melding maakt van verdachte voertuigen als opsporing naderhand mogelijk maakt. Zulke camera had al heel wat inbraken en vandalenstreken kunnen ophelderen.

Lees meer...
 
Reactie N-VA Beveren op ‘Open brief CD&V’
donderdag 26 januari 2012

Met de nodige verbazing hebben wij kennis genomen van de zogenaamde ‘Open brief’ van CD&V-Beveren waarin de samenwerking tussen CD&V en N-VA binnen onze gemeente volledig wordt stopgezet. We betreuren de onjuiste informatie die verspreid wordt.

Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Volgende > Einde >>

Resultaten 61 - 66 van 145